การสร้างเสน่ห์ และคุณค่าในตัวผู้สูงอายุ

เมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ ควรปรับเปลี่ยนความคิด ทำความเข้าใจลูกหลาน และปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
1. อยู่กับลูกหลานต้องเข้าใจเขาไม่ได้เติบโตมาในสังคมแบบเรา ไม่จู้จี้ ขี้บ่น ไม่ควรเข้าไปกำหนดกฎเกณฑ์ชีวิตและยอมรับการใช้ชีวิตในแบบของเขา
2. ผู้สูงอายุต้องมีเพื่อน มีสังคม มีงานอดิเรกที่พึงพอใจ (ถ้าทำให้เกิดรายได้ ยิ่งดี) อย่าอยู่บ้านมากเกินไป เพื่อลดปัญหาความเหงา ว้าเหว่
3. เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้สามารถสื่อสารกับเพื่อนฝูง และลูกหลานได้ง่าย ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานมากนัก เช่น สามารถสั่งซื้อของกินของใช้ในบ้าน หรือบริการต่าง ๆ ได้เองจากเว็ปไซต์ หาข้อมูลที่สนใจเกี่ยวกับสุขภาพ การออกกำลังกาย กิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ ฯลฯ ได้ด้วยตัวเอง
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : นางสาวศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนอนติดเตียง มักจะเคลื่อนไหวไม่ได้ และนอนในท่าเดิมเป็นเวลานาน จึงเกิดแผลกดทับ ...
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง ภาวะที่ความสามารถของสมองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่สามารถทำการงานต่าง ๆ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
น่ารู้เกี่ยวกับโปรตีน
โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีมากใน เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง ...
ไขมันในเลือดสูง
ไขมันในเลือดสูง เกิดจากกรรมพันธุ์ รับประทานอาหารไขมันสูง ...
วิธีผ่อนคลายจิตใจ
ผู้ดูแลได้พักผ่อนพอเพียง จิตใจสบาย อารมณ์จะดีขึ้น ...
การดูแลสุขภาพช่องปาก
การดูแลความสะอาดภายในปากและฟันอย่างถูกวิธี ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.