โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: NCDs คืออะไร

NCDs …โรคฮิตติดกระแสตัวการที่ทำให้เกิดโรค NCDs

คอเลสเตอรอลสูง - ไตรกลีเซอไรด์สูง -  กรดยูริคสูง  
NCDs ย่อมาจาก Non-Communicable Disease คือ โรคไม่ติดต่อ เช่นโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ/หลอดเลือดสมองฯลฯ ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของผู้สูงอายุไทย 
เพราะปัจจุบันมีความสะดวกสบายมากขึ้น ใช้ชีวิตนั่ง ๆ นอน ๆ กินอาหารบั่นทอนสุขภาพ ซึ่งหาง่าย และราคาถูกกว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ผัก 
อาหารที่อันตรายต่อสุขภาพ มักมีรสชาติอร่อย สวยงาม น่ารับประทาน เป็นอาหารฮิตติดกระแส ที่อุดมด้วยไขมันทรานส์ เช่น กาแฟเย็น วิปครีม ไอศกรีม เค้กต่างๆ ชีส เฟรนซ์ฟรายด์ อาหารจานด่วน (fastfood) ฯลฯ และมักเป็นสาเหตุของการอ้วนลงพุง
NCDs สาเหตุสำคัญคือ การอ้วนลงพุง 

โรคนี้จะเกี่ยวกับนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต จะค่อยๆ สะสมจนทวีความรุนแรงและเมื่อมีอาการจะเกิดการเรื้อรังของโรคตามมา 
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : ผศ.พญ.สิรินทร  ฉันศิริกาญจน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนอนติดเตียง มักจะเคลื่อนไหวไม่ได้ และนอนในท่าเดิมเป็นเวลานาน จึงเกิดแผลกดทับ ...
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง ภาวะที่ความสามารถของสมองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่สามารถทำการงานต่าง ๆ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
การออกกำลังกายสำหรับโรคหัวใจ
โรคหัวใจก็ออกกำลังกายได้ ...
ปัญหาและแนวทางการรับมือด้านพฤติกรรม อารมณ์ และการรู้คิด
พยายามมองที่คุณค่าในตัวผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่เคยเป็น ...
EP02 สมองเสื่อม...ปัญหาของครอบครัว
เมื่อพ่อป่วย ทำให้ได้รู้ถึงปัญหา ที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องพบ ...
แนวทางการเคลื่อนย้ายผู้มีภาวะสมองเสื่อม
เมื่ออาการสมองเสื่อมมาถึงระยะที่ 2 แขนขาเริ่มเคลื่อนไหวไม่ได้ตามปกติ ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.