ทำอย่างไร เมื่อรู้ตัวว่ามีภาวะสมองเสื่อม

ทำอย่างไร เมื่อรู้ตัวว่ามีภาวะสมองเสื่อม
ทำยังไงดีถ้าตัวเราสมองเสื่อม
ทำยังไงดีถ้าตัวเราสมองเสื่อม
1. ค่อย ๆ ตั้งสติ ให้เวลาตัวเอง ปรับตัวปรับใจ ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น
2. ปรึกษาแพทย์ ถึงแนวทางรักษาและแหล่งประโยชน์ที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ เช่น สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
3. ทำความเข้าใจกับครอบครัว เริ่มวางแผนอนาคตเกี่ยวกับการดูแล
4. จัดการธุรกรรมและทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น การเงิน ที่ดิน กรมธรรม์ ทำพินัยกรรม
5. ตรวจสอบสิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
6. ทำสมุดช่วยจำ ไว้จดบันทึกเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว เพื่อน ภาพถ่าย จดสิ่งต่าง ๆ กันลืม
7. ดูแลสุขภาพกายและใจ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย ดูแลรักษาโรคประจำตัวไม่ให้อาการกำเริบ มีเพื่อน มีสังคม
8. ใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมให้มากที่สุด อาจหาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ มาช่วยสนับสนุน แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้างเป็นสำคัญ
9. เตรียมแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองที่ต้องการในอนาคต เมื่อสมรรถภาพสมองเสื่อมลงจนไม่สามารถตัดสินใจได้ เช่น ทำพินัยกรรมชีวิต
จะทำอย่างไรเมื่อคนในครอบครัวมีภาวะสมองเสื่อม
เมื่อคนในครอบครัวมีภาวะสมองเสื่อม ทุกคนในครอบครัวควรร่วมกันทำงานเป็นทีม ปรึกษาแพทย์ ...
อัลไซเมอร์คืออะไร
โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด อาการแรกเริ่มมักเกิดที่ความจำ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
เตรียมตัวสู่วัยสูงอายุคุณภาพอย่างไร
ข้อมูลจากกรมอนามัยพบว่า จากจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 10 ...
อาหารการกินเพื่อสุขภาพ
ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่กินดีอยู่ดี กินได้ กินอิ่ม กินอร่อย กินแล้วมีแรง ...
โรคฟัน
โรคฟัน ที่สำคัญได้แก่ โรคฟันผุ โรคปริทันต์อักเสบ ทั้ง 2 โรค ...
สิ่งอันตรายในบ้านที่อาจนึกไม่ถึง
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.