ทำอย่างไร เมื่อรู้ตัวว่ามีภาวะสมองเสื่อม

ทำอย่างไร เมื่อรู้ตัวว่ามีภาวะสมองเสื่อม
ทำยังไงดีถ้าตัวเราสมองเสื่อม
ทำยังไงดีถ้าตัวเราสมองเสื่อม
1. ค่อย ๆ ตั้งสติ ให้เวลาตัวเอง ปรับตัวปรับใจ ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น
2. ปรึกษาแพทย์ ถึงแนวทางรักษาและแหล่งประโยชน์ที่สามารถขอความช่วยเหลือได้ เช่น สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
3. ทำความเข้าใจกับครอบครัว เริ่มวางแผนอนาคตเกี่ยวกับการดูแล
4. จัดการธุรกรรมและทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น การเงิน ที่ดิน กรมธรรม์ ทำพินัยกรรม
5. ตรวจสอบสิทธิ์ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
6. ทำสมุดช่วยจำ ไว้จดบันทึกเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว เพื่อน ภาพถ่าย จดสิ่งต่าง ๆ กันลืม
7. ดูแลสุขภาพกายและใจ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย ดูแลรักษาโรคประจำตัวไม่ให้อาการกำเริบ มีเพื่อน มีสังคม
8. ใช้ชีวิตให้เหมือนเดิมให้มากที่สุด อาจหาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ มาช่วยสนับสนุน แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้างเป็นสำคัญ
9. เตรียมแนวทางการดูแลสุขภาพตนเองที่ต้องการในอนาคต เมื่อสมรรถภาพสมองเสื่อมลงจนไม่สามารถตัดสินใจได้ เช่น ทำพินัยกรรมชีวิต
จะทำอย่างไรเมื่อคนในครอบครัวมีภาวะสมองเสื่อม
เมื่อคนในครอบครัวมีภาวะสมองเสื่อม ทุกคนในครอบครัวควรร่วมกันทำงานเป็นทีม ปรึกษาแพทย์ ...
อัลไซเมอร์คืออะไร
โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด อาการแรกเริ่มมักเกิดที่ความจำ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
สารอาหารที่ร่างกายต้องการ 6 กลุ่ม
อาหาร คือ สิ่งที่เรากินแล้วมีประโยชน์กับร่างกายไม่ให้โทษ ...
ยืดหยุ่น ใส่ใจ ปลอดภัย ไม่เอาชนะ
ถ้าพบว่าคนในครอบครัวเริ่มมีอาการสมองเสื่อม ควรเตรียมตัวเตรียมใจ ...
การประเมินความหนักของการออกกำลังกาย
ออกกำลังกายต้อง “ไม่หักโหม” อยากรู้ว่าหักโหมไปหรือไม่มาทดสอบกัน
พูดซ้ำถามซ้ำทำเครียดทั้งวัน
หลายบ้านอาจเจอปัญหาคล้ายกันนั่นก็คือ ผู้สูงอายุพูดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.