อาการของภาวะสมองเสื่อม

อาการของภาวะสมองเสื่อม
อาการของภาวะสมองเสื่อม
เมื่อสงสัยว่าคนในครอบครัวอาจสมองเสื่อม ควรพบแพทย์รักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ยิ่งรักษาเร็วยิ่งดีต่อผู้มีภาวะสมองเสื่อมและครอบครัว

A: Activity in Daily Living ความสามารถทำกิจวัตรประจำวัน การดูแลตัวเอง

ที่เคยทำได้กลับเป็นปัญหา เช่น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุ้นเคย ทำอาหารรสผิดเพี้ยน ไม่สนใจทำกิจกรรมที่ชอบ แต่งตัวผิดแปลก สุขอนามัยไม่ดีอย่างเคย

B: Behaviour อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรมเปลี่ยนไป

ใจดีกลายเป็นขี้เหวี่ยง ขี้วีน ของขึ้นง่าย สุภาพกลายเป็นหยาบคาย เรียบร้อยกลายเป็นลามก เป็นต้น ในบางรายอาจมีเรื่องปัญหาการนอน และอาการทางจิตเวช เช่น เห็นภาพหลอน หรือ หลงผิด

C: Cognition ความสามารถของสมองเปลี่ยนไป

สติปัญญา ความรู้ ความคิด ความจำ การตัดสินใจ การวางตัวในสังคม เช่น ทักทายด้วยคำถามซ้ำ ๆ ชุดเดิม เก็บของในที่แปลก ๆ หลงทางในเส้นทางที่คุ้นเคยหรือสถานที่ที่ไปบ่อย
สมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง
ผู้มีความเสี่ยงสมองเสื่อมจากสมองขาดเลือด ได้แก่ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ...
รู้แน่อย่างไรว่าเป็นสมองเสื่อม
คุณหมอจะวินิจฉัยว่าเป็นสมองเสื่อม หากพบว่าผู้มีภาวะสมองเสื่อมมีความสามารถของสมองด้านในด้านหนึ่งจาก 6 ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
ตัวอย่างตารางการใช้ชีวิตประจำวันและการออกกำลังกาย
แนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุในแต่ละสัปดาห์
การให้อาหารทางสายยางทางจมูก
ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารได้น้อย ...
ชวนหนูๆ ดูแลปู่ย่าตายาย
อุปกรณ์ช่วยการอาบน้ำ
อุปกรณ์อาบน้ำ ควรติดป้ายขวดแชมพู สบู่ ยาสีฟันให้แยกได้ชัดเจน ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.