การดูแลเฉพาะทางและการเตรียมอุปกรณ์
images/article/ac-43.jpg
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนอนติดเตียง มักจะเคลื่อนไหวไม่ได้ และนอนในท่าเดิมเป็นเวลานาน จึงเกิดแผลกดทับ ...
อ่านบทความ
images/article/ac-44.jpg
การดูดเสมหะเป็นการขจัดน้ำลายหรือเสมหะซึ่งกีดขวางทางเดินหายใจของผู้ที่มีเสมหะมากและไอเอาออกมาเองได้ไม่ดีนัก
อ่านบทความ
images/article/ac-74.jpg
ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการรับประทานอาหาร เช่น รับประทานอาหารได้น้อย ไม่รับประทานอาหาร หรือมีปัญหาการกลืน ...
อ่านบทความ
images/article/ac-49.jpg
การกลืนลำบากเกิดขึ้นกับผู้มีภาวะสมองเสื่อมในระยะอาการใดก็ได้ แต่เมื่อมาถึงระยะอาการที่มากขึ้น ...
อ่านบทความ
images/article/ac-75.jpg
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่เคลื่อนไหวลำบาก ต้องการการดูแล การอาบน้ำช่วยให้ร่างกายสะอาด ขจัดสิ่งสกปรก ...
อ่านบทความ
images/article/ac-76.jpg
การสระผมเป็นการขจัดสิ่งสกปรกบริเวณหนังศีรษะ ลดเหงื่อและสิ่งสกปรก ทำให้ไม่รู้สึกคัน เกิดความสบาย ...
อ่านบทความ
images/article/ac-77.jpg
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่มีภาวะเหนื่อย เพลียจากการหายใจไม่อิ่ม ...
อ่านบทความ
images/article/ac-78.jpg
การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบเตียง และการดูแลผ้าปูเตียงให้สะอาด ป้องกันการก่อโรค และส่งเสริมสุขอนามัย...
อ่านบทความ
images/article/ac-45.jpg
การดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็นในการคาสายสวนปัสสาวะไว้ในขณะอยู่บ้าน ...
อ่านบทความ
images/article/ac-46.jpg
ค่าความดัน คือ แรงดันในหลอดเลือด ช่วงหัวใจบีบตัวและคลายตัว การวัดค่าความดันโลหิต ...
อ่านบทความ