สารอาหารจำเป็นที่ร่างกายต้องการ
images/article/ac-136.jpg
อาหาร คือ สิ่งที่เรากินแล้วมีประโยชน์กับร่างกายไม่ให้โทษ ยกเว้นว่าอาหารนั้นสกปรก ติดเชื้อ ...
อ่านบทความ
images/article/ac-137.jpg
โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีมากใน เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง นอกจากนี้ ...
อ่านบทความ
images/article/ac-138.jpg
คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่มีมากในอาหารหมู่ที่ 2 ข้าว เผือก มัน และน้ำตาล
อ่านบทความ
images/article/ac-139.jpg
วิตามินและเกลือแร่ เป็นสารอาหารที่มีมากในอาหารหมู่ที่ 3 คือ พืชผัก และหมู่ที่ 4 คือ ผลไม้
อ่านบทความ
images/article/ac-140.jpg
การขาดกรดไขมันที่จำเป็น ทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานไม่สมบูรณ์ เช่น ระบบประสาท ระบบภูมิต้านทาน ...
อ่านบทความ
images/article/ac-141.jpg
น้ำ คือ สารอาหารตัวที่ 6 มีแทรกอยู่ในอาหารทั้ง 5 หมู่ นอกจากนี้ ร่างกายยังได้น้ำจากน้ำต่าง ๆ ที่เราดื่ม ...
อ่านบทความ