#ความเครียด
โจทย์ยากข้อหนึ่งสำหรับผู้ดูแลคือ ...
อ่านบทความ
เราได้รับการปลูกฝังมาโดยตลอดว่าการโกหกเป็นสิ่งไม่ดี ...
อ่านบทความ
เมื่อถึงวัยสูงอายุจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ...
อ่านบทความ
วัยสูงอายุมักจะพบกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ...
อ่านบทความ
ผู้สูงอายุมักมีปัญหานอนไม่หลับ ...
อ่านบทความ
วัยสูงอายุ เป็นวัยของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายและใจ ...
อ่านบทความ
โรคซึมเศร้าจะเป็นโรคที่พบบ่อยว่าในผู้สูงอายุ เมื่อเทียบกับวัยเด็ก ...
อ่านบทความ
สังเกตอาการของโรคซึมเศร้าได้จากปัญหาการกินการนอน ...
อ่านบทความ
หากสงสัยว่ามีภาวะซึมเศร้าลองทำแบบสอบถามด้วยตนเอง 9 ข้อ ...
อ่านบทความ
พฤติกรรมหนึ่งที่สร้างความเครียดให้กับผู้ดูแลนั่นก็คือ ...
อ่านบทความ
หลายบ้านอาจเจอปัญหาคล้ายกันนั่นก็คือ ผู้สูงอายุพูดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ ...
อ่านบทความ