#การดูดเสมหะ
การดูดเสมหะเป็นการขจัดน้ำลายหรือเสมหะซึ่งกีดขวางทางเดินหายใจของผู้ที่มีเสมหะมากและไอเอาออกมาเองได้ไม่ดีนัก
อ่านบทความ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดเสมหะ ช่วยในการขจัดน้ำลายหรือเสมหะ ...
อ่านบทความ