Caregiver Connect
ปรึกษาเรื่องการดูแล
สำหรับผู้ดูแลที่พบปัญหาหรือต้องการคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม
ท่านสามารถส่งข้อความเพื่อขอรับคำปรึกษาได้ที่นี่
ข้อมูลติดต่อกลับ