Caregiver Connect
สายด่วนให้คำปรึกษา
เรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
ท่านสามารถโทรปรึกษาเราได้ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น.
วันจันทร์ โทร. 02-591-0988
วันอังคาร โทร. 089-459-6134
วันพุธ โทร. 081-805-3199
วันพฤหัส โทร. 02-538-2239
วันศุกร์ โทร. 02-580-1438
วันเสาร์ โทร. 081-931-5392, 02-573-0597
วันอาทิตย์ โทร. 089-777-1148
หรือ
คลิกเพื่อติดต่อผ่านแบบฟอร์ม