#ไม่เกรงสายตาประชาชน
หลงลืมจนน่าหงุดหงิด ลืมเรื่องใหม่ ๆ ที่เพิ่งรับรู้ในระยะไม่เกิน 2 ...
อ่านบทความ