#ปัญหาเรื่องภาษา
หลงลืมจนน่าหงุดหงิด ลืมเรื่องใหม่ ๆ ที่เพิ่งรับรู้ในระยะไม่เกิน 2 ...
อ่านบทความ
แม่ยังคงมีความรักเปี่ยมล้นให้เสมอ แต่โรคอัลไซเมอร์ ...
อ่านบทความ
คุณแม่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มา 8 ปีแล้ว ...
อ่านบทความ