การดูแลผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะที่บ้าน

เมื่อทราบว่าคนในบ้านมีภาวะสมองเสื่อม เรา
เมื่อคนในครอบครัวมีภาวะสมองเสื่อม ทุกคนในครอบครัวควรร่วมกันทำงานเป็นทีม ปรึกษาแพทย์ ...
ยืดหยุ่น ใส่ใจ ปลอดภัย ไม่เอาชนะ
ถ้าพบว่าคนในครอบครัวเริ่มมีอาการสมองเสื่อม ควรเตรียมตัวเตรียมใจ เพราะอาการและการดูแลต่างจากโรคอื่น
บทความอื่นที่น่าสนใจ
การสังเกตภาษากายของผู้มีภาวะสมองเสื่อม
ดูแลด้วยความเคารพ ให้เกียรติ อ่อนโยน มีเมตตา รักและเข้าใจ ...
การออกกำลังกายสำหรับโรคหัวใจ
โรคหัวใจก็ออกกำลังกายได้ ...
เตรียมใจสู่วัยสูงอายุคุณภาพ
ในวัยสูงอายุมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างทั้งทางร่างกาย ...
อาการข้างเคียงของยารักษาสมองเสื่อม
ถ้าการรักษาอาการด้านพฤติกรรม ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.