โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs
images/article/ac-149.jpg
NCDs ย่อมาจาก Non-Communicable Disease คือ โรคไม่ติดต่อ เช่นโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ...
อ่านบทความ
images/article/ac-150.jpg
โปรดอย่านิ่งนอนใจ !! ความดันโลหิตสูง…หากไม่ทำการรักษา อาจทำให้เกิด เส้นเลือดในสมองแตก หัวใจล้มเหลว ...
อ่านบทความ
images/article/ac-151.jpg
แต่ละคนสามารถผลิตอินซูลินต่างกัน ดังนั้น ...
อ่านบทความ
images/article/ac-152.jpg
ในคนอ้วนที่ลงพุงมีโอกาสจะเป็นเมแทบอลิกซินโดรมสูงกว่าคนอ้วนแบบอื่น ...
อ่านบทความ
images/article/ac-153.jpg
ไขมันอุดตันในหลอดเลือดขนาดกลางและใหญ่ มีพัฒนาการเป็นขั้นตอน
อ่านบทความ
images/article/ac-154.jpg
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เพราะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตัน ...
อ่านบทความ