การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม

ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมต้องอุ่นร่างกาย และ cool down อย่างเพียงพอ เพื่อลดอาการปวด ควรเลือกสวมใส่รองเท้าที่สามารถลดแรงกระแทกได้อย่างดี และหลังจากการออกกำลังกายแต่ละครั้ง หากมีอาการปวดนานกว่า 2 ชั่วโมง อาจปรับลดเวลาและความหนักในการออกกำลังกายครั้งต่อไป 
ทั้งนี้อาจเลือกการออกกำลังกายหลังทานยาระหว่างช่วงเวลาที่ยาออกฤทธิ์สูงสุด
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : นายกฤษณะ นิลสาย และนางสาวจุฑารัตน์ ภัทรเกษวิทย์  
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง ภาวะที่ความสามารถของสมองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่สามารถทำการงานต่าง ๆ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
เมื่อทราบว่าคนในบ้านมีภาวะสมองเสื่อม เรา
สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม เกิดได้จากหลายสาเหตุ ...
การดูดเสมหะทางปาก
อาการของภาวะสมองเสื่อม
เมื่อสงสัยว่าคนในครอบครัวอาจสมองเสื่อม ควรพบแพทย์รักษาตั้งแต่เนิ่น ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.