จะทำอย่างไรเมื่อคนในครอบครัวมีภาวะสมองเสื่อม

ปรับตัว ปรับใจ วางแผนเอาไว้ แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน
1. ปรึกษาแพทย์/บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกันวางแผนการรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมระยะยาว
2. หาข้อมูลเพิ่มเติม ทำความเข้าใจอาการภาวะสมองเสื่อม รวมถึงแหล่งประโยชน์และการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
3. ปรับตัว ยอมรับโรคภัยที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผู้มีภาวะสมองเสื่อมเปลี่ยนไปจากคนเดิม ปรับกิจวัตรประจำวัน ปรับบ้านและสิ่งแวดล้อมเน้นความปลอดภัย
4. ทำงานเป็นทีม หน้าที่การดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมนั้น มีภาระงานและความเครียดมากเกินกว่าจะมอบให้ใครคนเดียวในครอบครัวดูแล
5. วางแผนจัดการทรัพย์สินผู้ป่วย ธุรกิจ และธุรกรรมต่าง ๆ พินัยกรรม
6. วางแผนการเงิน เตรียมค่าใช้จ่ายในการรักษา ดูว่าผู้มีภาวะสมองเสื่อมทำประกันอะไรบ้าง เช็คสิทธิ์การรักษาพยาบาล
ทำยังไงดีถ้าคนในครอบครัวสมองเสื่อม
ทำยังไงดีถ้าคนในครอบครัวสมองเสื่อม
สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดความเสียหายที่เซลล์สมองโดยตรง เช่น โรคอัลไซเมอร์ ...
ทำอย่างไร เมื่อรู้ตัวว่ามีภาวะสมองเสื่อม
เมื่อพบว่าตนเองมีภาวะสมองเสื่อม ต้องค่อย ๆ ตั้งสติ ให้เวลาตัวเองปรับตัวปรับใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
ไขมันในเลือดสูง
ไขมันในเลือดสูง เกิดจากกรรมพันธุ์ รับประทานอาหารไขมันสูง ...
แหล่งซื้ออุปกรณ์การดูแลผู้ป่วย
การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความยืดหยุ่น
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถทำได้ทุกวัน ทุกหนึ่งชั่วโมง ...
ทุกข์ ของผู้เป็นที่รัก
ด้วยความที่พ่อมีพื้นนิสัยเป็นคนพูดน้อย และเป็นสุภาพบุรุษ ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.