จะทำอย่างไรเมื่อคนในครอบครัวมีภาวะสมองเสื่อม

ปรับตัว ปรับใจ วางแผนเอาไว้ แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน
1. ปรึกษาแพทย์/บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกันวางแผนการรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมระยะยาว
2. หาข้อมูลเพิ่มเติม ทำความเข้าใจอาการภาวะสมองเสื่อม รวมถึงแหล่งประโยชน์และการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
3. ปรับตัว ยอมรับโรคภัยที่เกิดขึ้นที่ทำให้ผู้มีภาวะสมองเสื่อมเปลี่ยนไปจากคนเดิม ปรับกิจวัตรประจำวัน ปรับบ้านและสิ่งแวดล้อมเน้นความปลอดภัย
4. ทำงานเป็นทีม หน้าที่การดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมนั้น มีภาระงานและความเครียดมากเกินกว่าจะมอบให้ใครคนเดียวในครอบครัวดูแล
5. วางแผนจัดการทรัพย์สินผู้ป่วย ธุรกิจ และธุรกรรมต่าง ๆ พินัยกรรม
6. วางแผนการเงิน เตรียมค่าใช้จ่ายในการรักษา ดูว่าผู้มีภาวะสมองเสื่อมทำประกันอะไรบ้าง เช็คสิทธิ์การรักษาพยาบาล
ทำยังไงดีถ้าคนในครอบครัวสมองเสื่อม
ทำยังไงดีถ้าคนในครอบครัวสมองเสื่อม
สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดความเสียหายที่เซลล์สมองโดยตรง เช่น โรคอัลไซเมอร์ ...
ทำอย่างไร เมื่อรู้ตัวว่ามีภาวะสมองเสื่อม
เมื่อพบว่าตนเองมีภาวะสมองเสื่อม ต้องค่อย ๆ ตั้งสติ ให้เวลาตัวเองปรับตัวปรับใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
10 สัญญาณเตือนสมองเสื่อม
หลากหลายสัญญาณเตือนว่าภาวะสมองเสื่อมอาจมาเยือน เช่น ...
รู้ได้อย่างไรว่าไขมันเกินหรือยัง?
อ้วนไม่อ้วนเราดูที่ปริมาณเนื้อเยื่อไขมันเป็นหลัก ...
แนวทางการป้องกันภาวะสมองเสื่อม
จะดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อม ปรับเปลี่ยนการกิน ...
การออกกำลังกายสำหรับผู้มีภาวะความดันโลหิตสูง
ผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.