แนวทางการรักษา
images/article/ac-71.jpg
ภาวะสมองเสื่อมมีประมาณ 90% ยังไม่สามารถรักษาให้หายกลับเป็นปกติได้ ส่วนอีก 10% ที่รักษาได้ต้องจัดการโดยเร็ว ...
อ่านบทความ
images/article/ac-70.jpg
การรักษาแบบไม่ใช้ยา เพื่อให้ทั้งผู้มีภาวะสมองเสื่อมและญาติอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
อ่านบทความ
images/article/ac-10.jpg
ยาสำหรับรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมมี 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มยาชะลอภาวะสมองเสื่อม และ กลุ่มยาจิตเวช
อ่านบทความ