การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบใช้ยา

การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบใช้ยา
การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบใช้ยา

กลุ่มยาชะลอภาวะสมองเสื่อม

ยากลุ่มนี้จะไปช่วยเพิ่มสารสื่อประสาท โดยมีเป้าหมายให้เซลล์สมองส่งข้อมูลถึงกันได้ดีขึ้น

กลุ่มยาจิตเวช

สำหรับลดอาการทางจิตเวช ที่มักเกิดขึ้นมาควบคู่กับภาวะสมองเสื่อม พิจารณาใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการบางช่วงที่ผู้มีภาวะสมองเสื่อมมีอาการ
ยาทั้งสองกลุ่มออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท บางรายก็เกิดผลข้างเคียงค่อนข้างรุนแรงขึ้นได้ โดยเฉพาะกับในผู้สูงอายุซึ่งร่างกายอ่อนแอและไวต่อยามากกว่าคนวัยอื่น การใช้ยาจึงจำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ห้ามซื้อกินเอง หรือ ห้ามซื้อมากินป้องกันไว้ล่วงหน้า เด็ดขาด
การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบไม่ใช้ยา
การรักษาแบบไม่ใช้ยา เพื่อให้ทั้งผู้มีภาวะสมองเสื่อมและญาติอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด เกิดจากหลอดเลือดเสื่อมสภาพ เกิดปัญหาหลอดเลือดแดงแข็งและอุดตัน ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
EP08 ปรับใจยอมรับ อัลไซเมอร์ ของแม่
คุณแม่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มา 8 ปีแล้ว ...
ภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยสมองเสื่อม
ในสมองของผู้มีภาวะสมองเสื่อม ...
ผู้ดูแลอยากจะกรี๊ด
การดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม ถึงแม้จะดูแลด้วยความรักความเอาใจใส่ ...
วิธีผ่อนคลายจิตใจ
ผู้ดูแลได้พักผ่อนพอเพียง จิตใจสบาย อารมณ์จะดีขึ้น ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.