การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบใช้ยา

การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบใช้ยา
การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบใช้ยา

กลุ่มยาชะลอภาวะสมองเสื่อม

ยากลุ่มนี้จะไปช่วยเพิ่มสารสื่อประสาท โดยมีเป้าหมายให้เซลล์สมองส่งข้อมูลถึงกันได้ดีขึ้น

กลุ่มยาจิตเวช

สำหรับลดอาการทางจิตเวช ที่มักเกิดขึ้นมาควบคู่กับภาวะสมองเสื่อม พิจารณาใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการบางช่วงที่ผู้มีภาวะสมองเสื่อมมีอาการ
ยาทั้งสองกลุ่มออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท บางรายก็เกิดผลข้างเคียงค่อนข้างรุนแรงขึ้นได้ โดยเฉพาะกับในผู้สูงอายุซึ่งร่างกายอ่อนแอและไวต่อยามากกว่าคนวัยอื่น การใช้ยาจึงจำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ห้ามซื้อกินเอง หรือ ห้ามซื้อมากินป้องกันไว้ล่วงหน้า เด็ดขาด
การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบไม่ใช้ยา
การรักษาแบบไม่ใช้ยา เพื่อให้ทั้งผู้มีภาวะสมองเสื่อมและญาติอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด เกิดจากหลอดเลือดเสื่อมสภาพ เกิดปัญหาหลอดเลือดแดงแข็งและอุดตัน ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
อุปกรณ์การดูแลแผลกดทับ
การดูแลแผลกดทับ ใช้อุปกรณ์ที่ต่างกันตามระดับแผลกดทับ ...
ชนิดของสมองเสื่อม
ฉลองตรุษจีนแบบสุขภาพดี หนีสมองเสื่อม (และปัญหาหลอดเลือด)
เทศกาลตรุษจีนเป็นวันที่ทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ...
น่ารู้เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่มีมากในอาหารหมู่ที่ 2 ข้าว เผือก มัน ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.