การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อม

แนวทางการรักษาภาวะสมองเสื่อม
แนวทางการรักษาภาวะสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อมมีประมาณ 10% ที่รักษาได้ และต้องจัดการโดยเร็วเพื่อไม่ให้สมองได้รับความเสียหายมากเกินกว่าจะกลับมาดีได้ เช่น ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากน้ำคั่งในโพรงสมอง ภาวะทุพโภชนา ภาวะขาดวิตามิน B12 หรือผลจากการใช้ยาบางชนิดต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน

สำหรับอีก 90% ที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายกลับปกติได้ ยาไม่ใช่คำตอบสุดท้าย เพราะปัจจุบันยังไม่มียาอะไรที่รักษาภาวะสมองเสื่อมเหล่านี้ได้ ทางเลือกที่อยากให้ญาติให้ความสำคัญมากกว่า คือ การรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยการทำความเข้าใจกับโรค หากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นสมอง กินอาหารที่เหมาะสม ปรับสภาพแวดล้อมและใช้การสื่อสารที่ดี เข้าใจง่าย เพื่อให้ทั้งผู้มีภาวะสมองเสื่อมและญาติอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
สัญญาณเตือนสมองเสื่อม
หลงลืมจนน่าหงุดหงิด ลืมเรื่องใหม่ ๆ ที่เพิ่งรับรู้ในระยะไม่เกิน 2 สัปดาห์ ลืมในสิ่งที่ไม่น่าจะลืม เช่น ...
การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบไม่ใช้ยา
การรักษาแบบไม่ใช้ยา เพื่อให้ทั้งผู้มีภาวะสมองเสื่อมและญาติอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
บทความอื่นที่น่าสนใจ
สมองเสื่อม สังคมช่วยดูแลได้อย่างไร
หยิบยื่นน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ ...
โรคความดันโลหิตสูง
โรค “เพชฌฆาตเงียบ” มักไม่มีอาการ ...
10 สัญญาณเตือนสมองเสื่อม
หลากหลายสัญญาณเตือนว่าภาวะสมองเสื่อมอาจมาเยือน เช่น ...
การดูดเสมหะทางปาก
การดูดเสมหะทางปาก เป็นการระบายเอาเสมหะ ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.