การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อม

แนวทางการรักษาภาวะสมองเสื่อม
แนวทางการรักษาภาวะสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อมมีประมาณ 10% ที่รักษาได้ และต้องจัดการโดยเร็วเพื่อไม่ให้สมองได้รับความเสียหายมากเกินกว่าจะกลับมาดีได้ เช่น ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากน้ำคั่งในโพรงสมอง ภาวะทุพโภชนา ภาวะขาดวิตามิน B12 หรือผลจากการใช้ยาบางชนิดต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน

สำหรับอีก 90% ที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายกลับปกติได้ ยาไม่ใช่คำตอบสุดท้าย เพราะปัจจุบันยังไม่มียาอะไรที่รักษาภาวะสมองเสื่อมเหล่านี้ได้ ทางเลือกที่อยากให้ญาติให้ความสำคัญมากกว่า คือ การรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยการทำความเข้าใจกับโรค หากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นสมอง กินอาหารที่เหมาะสม ปรับสภาพแวดล้อมและใช้การสื่อสารที่ดี เข้าใจง่าย เพื่อให้ทั้งผู้มีภาวะสมองเสื่อมและญาติอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
สัญญาณเตือนสมองเสื่อม
หลงลืมจนน่าหงุดหงิด ลืมเรื่องใหม่ ๆ ที่เพิ่งรับรู้ในระยะไม่เกิน 2 สัปดาห์ ลืมในสิ่งที่ไม่น่าจะลืม เช่น ...
การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบไม่ใช้ยา
การรักษาแบบไม่ใช้ยา เพื่อให้ทั้งผู้มีภาวะสมองเสื่อมและญาติอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
บทความอื่นที่น่าสนใจ
ปัญหาของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะต่าง ๆ และแนวทางการรับมือ
แนวทางในการรับมือ กับปัญหาของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม ในระยะต่าง ๆ ...
ยืดหยุ่น ใส่ใจ ปลอดภัย ไม่เอาชนะ
ถ้าพบว่าคนในครอบครัวเริ่มมีอาการสมองเสื่อม ควรเตรียมตัวเตรียมใจ ...
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs เกิดจากอะไรบ้าง
กลุ่มโรคไม่ติดต่อส่วนใหญ่เป็นผลมาจากพฤติกรรมการกิน และการใช้ชีวิต
สมุนไพรช่วยบำบัดอาการสมองเสื่อมได้หรือไม่
มีการกล่าวถึงพืชและสมุนไพรบางชนิดว่าช่วยรักษาอาการสมองเสื่อมได้ ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.