เลี่ยงความดันโลหิตสูง ลดเสี่ยงสมองเสื่อม

17 May 2024
เลี่ยงความดันโลหิตสูง ลดเสี่ยงสมองเสื่อม
อันตรายจากโรคความดันโลหิตสูง ส่งผลเสียต่อระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย
- เป็นสาเหตุสำคัญของภาวะสมองเสื่อม
- นำไปสู่โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจล้มเหลว
- นำไปสู่โรคหลอดเลือดในสมอง เสี่ยงสมองเสื่อม และ อัมพฤกษ์ อัมพาต  
- เสี่ยงต่อโรคไตเสื่อม
ฯลฯ
วันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension Day) ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันรณรงค์ควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
ผู้สูงอายุความดันแค่ไหนดี ผู้สูงอายุควรรักษาระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติดังนี้

ตัวบน ไม่เกิน 130
ตัวล่าง ไม่เกิน 80

ผู้ที่มีระดับความดันโลหิตสูงกว่านี้ทั้งตัวบนและตัวล่างถือว่าเป็นความดันโลหิตสูง
อาการ
โรคความดันโลหิตสูงโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่แสดงอาการ
แต่เมื่อใดก็ตามที่มีความดันสูงมาก อาจมีอาการ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หน้ามืด เป็นลม ใจสั่น ตาพร่ามัว
ควบคุมความดันโลหิตกันเถอะ
ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดย
- ลดการกินอาหารหวาน มัน เค็มให้น้อยลง เลี่ยงการปรุงรส และน้ำจิ้มต่าง ๆ
- ลดหรือเลี่ยงเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
- งดบุหรี่ 
- ลดความอ้วนถ้ามีน้ำหนักเกิน 
- ลดความเครียด  มีเวลาผ่อนคลายจิตใจ 
- พักผ่อนให้พอเพียง 
- กินอาหารครบ 5 หมู่ ปริมาณและสัดส่วนเห มาะสม 
- ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ 
- วัดความดันโลหิตสม่ำเสมอ
- หากวัดความดันโลหิตเองที่บ้าน ควรเลือกอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำ 
ถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูง
- ควรพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง
- รับประทานยาสม่ำเสมอตามแพทย์สั่ง *ไม่ควรปรับยาหรือหยุดยาเอง
- ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง 
- ไม่ควรรับประทานยาของผู้อื่น 
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.