เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อมไม่ใช่เรื่องปกติของความชรา

1. สมองเสื่อม คือ ความสามารถของสมองบกพร่องจนกระทบการใช้ชีวิตประจำวัน

เช่น มีปัญหาความจำ การใช้ความคิด เหตุผล การตัดสินใจ การรับรู้ จินตนาการ การใช้ภาษา บุคลิกและพฤติกรรมเปลี่ยนไป

2. ลืมแบบสมองเสื่อม เช่น โรคอัลไซเมอร์ต่างจากการหลงลืมตามวัย

หลงลืม : หลงลืมมากกว่าตอนอายุน้อย แต่รู้สึกตัวได้ว่าตัวเองลืม ลืมเมื่อไม่ได้ตั้งใจจดจำ หรือ เมื่อทำอะไรหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน
สมองเสื่อม : จำเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือในช่วง 1-2 สัปดาห์ไม่ได้เลยทั้งเหตุการณ์ เหมือนไม่เคยรับรู้ข้อมูลนั้นมาก่อน

3. สมองเสื่อมเกิดจากหลายสาเหตุ บางสาเหตุสามารถรักษาได้

เช่น ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ จึงมีความสำคัญที่ควรค้นหาสาเหตุเหล่านี้ แต่ส่วนใหญ่เกิดจากความเสื่อมของสมอง เช่น โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งยังหาวิธีรักษาให้หายกลับคืนมาเป็นปกติไม่ได้ ในขณะที่โรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง เช่น เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกนั้น การป้องกันหรือควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเฉพาะตั้งแต่ในวัยกลางคน จะลดโอกาสสมองเสื่อมจากสาเหตุหลอดเลือดสมองได้

4. ภาวะสมองเสื่อมจะส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้ป่วยและครอบครัวในทุกด้าน

ทั้งอาชีพการงาน การเงิน สังคมและความเป็นอยู่ การตรวจเจอสมองเสื่อมได้เร็วตั้งแต่เริ่มมีสัญญาณของภาวะสมองเสื่อม ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวสามารถวางแผนการดูแลได้ดีขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทุกคน

5. ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 6 – 7 ล้านคน เป็นผู้มีภาวะสมองเสื่อม 10%

หรือ 600,000 – 700,000 คน และจะมีมากขึ้นตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นในอนาคต (ข้อมูล: รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 2563)
พูดซ้ำถามซ้ำทำเครียดทั้งวัน
หลายบ้านอาจเจอปัญหาคล้ายกันนั่นก็คือ ผู้สูงอายุพูดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ ...
สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาจเกิดความเสียหายที่เซลล์สมองโดยตรง เช่น โรคอัลไซเมอร์ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
อุปกรณ์ช่วยพยุงตัว
อุปกรณ์ช่วยพยุงตัว ช่วยป้องกันผู้มีภาวะสมองเสื่อมหกล้ม ...
ปัญหาและแนวทางการรับมือด้านพฤติกรรม อารมณ์ และการรู้คิด
พยายามมองที่คุณค่าในตัวผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่เคยเป็น ...
การอาบน้ำผู้ป่วยบนเตียง
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่เคลื่อนไหวลำบาก ต้องการการดูแล ...
การสร้างเสน่ห์ และคุณค่าในตัวผู้สูงอายุ
เมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ ควรปรับเปลี่ยนความคิด ทำความเข้าใจลูกหลาน ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.