วีดีโอ
แนะนำเกี่ยวกับสมองเสื่อม
สมองเสื่อมคืออะไร เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ลักษณะอาการของสมองเสื่อมเป็นอย่างไร
อ่านบทความ
ชนิดของสมองเสื่อม
สมองเสื่อมเกิดได้จากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อยเกิดจากอัลไซเมอร์ และโรคหลอดเลือดสมอง
อ่านบทความ
หลากหลายสัญญาณเตือนว่าภาวะสมองเสื่อมอาจมาเยือน เช่น หลงลืมจนน่าหงุดหงิด หลงทิศในที่คุ้นเคย ...
อ่านบทความ
 แนวทางการป้องกันภาวะสมองเสื่อม
จะดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อม ปรับเปลี่ยนการกิน การใช้ชีวิต ...
อ่านบทความ
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและการป้องกัน
สมองเสื่อมเกิดจากหลายสาเหตุ สาเหตุหลักประการหนึ่งเกิดจากหลอดเลือดสมอง โดยมีปัจจัยเสี่ยงได้แก่ ...
อ่านบทความ
เมื่อทราบว่าคนในบ้านมีภาวะสมองเสื่อม เรา
เมื่อคนในครอบครัวมีภาวะสมองเสื่อม ทุกคนในครอบครัวควรร่วมกันทำงานเป็นทีม ปรึกษาแพทย์ ...
อ่านบทความ
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนอนติดเตียง มักจะเคลื่อนไหวไม่ได้ และนอนในท่าเดิมเป็นเวลานาน จึงเกิดแผลกดทับ ...
อ่านบทความ
การดูดเสมหะทางปาก
การดูดเสมหะทางปาก เป็นการระบายเอาเสมหะ หรือน้ำลายที่เป็ฯสิ่งกีดขวางทางเดินหายใจของผู้ป่วยออก ...
อ่านบทความ
ภาวะกลืนลำบากในผู้ป่วยสมองเสื่อม
ในสมองของผู้มีภาวะสมองเสื่อม ทำให้มีภาวะความผิดปกติของกล้ามเนื้อปากและลำคอ ส่งผลทำให้มีภาวะกลืนลำบาก ...
อ่านบทความ
การดูแลผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะที่บ้าน
เมื่อผู้ป่วยต้องใส่สายสวนปัสสาวะ ...
อ่านบทความ