โรคสมองเสื่อม

อาการเข้าเกณฑ์โรคสมองเสื่อม คือ เมื่อมีความเสื่อมถอยของความสามารถทางสมอง และเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง อาการรุนแรงพอที่จะทำให้ผู้ป่วยสูญเสียความสามารถในการทำงาน หรือการเข้าสังคม หรือความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน
โรคสมองเสื่อมมีแบบแท้ และ เทียม 

แบบแท้ตามอาการและลักษณะที่บอกไปแล้ว ส่วนแบบเทียมเกิดขึ้นได้จาก 2 สาเหตุ คือ เกิดจากโรคทางจิตเวชแต่มีอาการคล้ายโรคสมองเสื่อม และเกิดจากโรคซึมเศร้า ซึ่งสาเหตุนี้พบมากกว่า

วิธีสังเกตตัวเอง หรือ คนใกล้ชิดว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ ?
โรคสมองเสื่อมแท้ 
ญาติมักจะเป็นผู้สังเกตความผิดปกติ ผู้ป่วยมักจะมีอาการหลงลืมสิ่งที่เรียนรู้ใหม่ และมักจะไม่แสดงความกังวลกับอาการหลงลืม
เวลาทดสอบ 
ผู้ป่วยจะเสียความจำโดยตรง
โรคสมองเสื่อมเทียม (ซึมเศร้า) 
ผู้ป่วยมักจะสังเกตความผิดปกติด้วยตัวเอง ผู้ป่วยมักจะมีอาการหลงลืมที่ไม่แน่นอน และกังวลเกี่ยวกับอาการหลงลืม เวลาทดสอบ ผู้ป่วยจะเสียสมาธิเป็นหลัก
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : ผศ.พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนอนติดเตียง มักจะเคลื่อนไหวไม่ได้ และนอนในท่าเดิมเป็นเวลานาน จึงเกิดแผลกดทับ ...
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง ภาวะที่ความสามารถของสมองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่สามารถทำการงานต่าง ๆ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
วิธีผ่อนคลายจิตใจ
ผู้ดูแลได้พักผ่อนพอเพียง จิตใจสบาย อารมณ์จะดีขึ้น ...
กว่าเราจะเข้าใจกัน
แม่ยังคงมีความรักเปี่ยมล้นให้เสมอ แต่โรคอัลไซเมอร์ ...
โรคฟัน
โรคฟัน ที่สำคัญได้แก่ โรคฟันผุ โรคปริทันต์อักเสบ ทั้ง 2 โรค ...
นิยามผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะ 1/2/3
อาการของภาวะสมองเสื่อม 3 ระยะ ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.