เตรียมปรับสภาพแวดล้อมก่อนถึงวัยสูงอายุ

“บ้าน” ไม่ใช่แค่ที่นอนแล้วตื่นมาออกไปทำงาน สำหรับหลาย ๆ คน บ้านคือชีวิต บ้านก็เหมือนคนที่มีการเลื่อมไปตามกาลเวลา อยากให้ตัวเราใช้ศักยภาพที่มีได้เต็มที่   ก็ต้องจัดบ้านและสภาพแวดล้อมให้เอื้อพอที่จะให้เราได้ใช้ชีวิตในบ้านได้เต็มศักยภาพ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสและการรับรู้ต่าง ๆ และลดความเสี่ยงของปัญหาที่พบมากขึ้นในวัยชรา เช่น การหกล้ม การปรับสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่ควรเตรียมตั้งแต่เนิ่น ๆ กันเลยทีเดียว
เพราะอะไรจะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมก่อนเข้าสู่วัยชรา

เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงดังนี้
- ตามองเห็นแย่ลง
- การรับความรู้สึกเปลี่ยนไป
- ตอบสนองช้า/ความจำระยะสั้นแย่ลง
- ระบบประสาทส่วนกลางเปลี่ยนไป
- กำลังกล้ามเนื้อลดลง (เสี่ยงต่อการหกล้ม โดย 1 ใน 3 ที่หกล้มจะมี 10% ที่บาดเจ็บรุนแรง)
ผู้เขียน : ผศ.พท.พญ.พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 
เวชศาสตร์ครอบครัว กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แบบประเมินความสามารถในการดูแลกิจวัตรประจำวัน
เพื่อให้รู้ว่าคน ๆ หนึ่งคนมีปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่ ...
บ้านที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
บ้านที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุควร… ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้สูงอายุ เข้าถึงง่าย ดูแลง่าย ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
แหล่งซื้ออุปกรณ์การดูแลผู้ป่วย
รู้ได้อย่างไรว่าไขมันเกินหรือยัง?
อ้วนไม่อ้วนเราดูที่ปริมาณเนื้อเยื่อไขมันเป็นหลัก ...
การดูดเสมหะในปาก
การดูดเสมหะเป็นการขจัดน้ำลายหรือเสมหะซึ่งกีดขวางทางเดินหายใจของผู้ที่มีเสมหะมากและไอเอาออกมาเองได้ไม่ดีนัก
น่ารู้เกี่ยวกับไขมัน
การขาดกรดไขมันที่จำเป็น ทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานไม่สมบูรณ์ ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.