เตรียมปรับสภาพแวดล้อมก่อนถึงวัยสูงอายุ

“บ้าน” ไม่ใช่แค่ที่นอนแล้วตื่นมาออกไปทำงาน สำหรับหลาย ๆ คน บ้านคือชีวิต บ้านก็เหมือนคนที่มีการเลื่อมไปตามกาลเวลา อยากให้ตัวเราใช้ศักยภาพที่มีได้เต็มที่   ก็ต้องจัดบ้านและสภาพแวดล้อมให้เอื้อพอที่จะให้เราได้ใช้ชีวิตในบ้านได้เต็มศักยภาพ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสและการรับรู้ต่าง ๆ และลดความเสี่ยงของปัญหาที่พบมากขึ้นในวัยชรา เช่น การหกล้ม การปรับสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่ควรเตรียมตั้งแต่เนิ่น ๆ กันเลยทีเดียว
เพราะอะไรจะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมก่อนเข้าสู่วัยชรา

เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงดังนี้
- ตามองเห็นแย่ลง
- การรับความรู้สึกเปลี่ยนไป
- ตอบสนองช้า/ความจำระยะสั้นแย่ลง
- ระบบประสาทส่วนกลางเปลี่ยนไป
- กำลังกล้ามเนื้อลดลง (เสี่ยงต่อการหกล้ม โดย 1 ใน 3 ที่หกล้มจะมี 10% ที่บาดเจ็บรุนแรง)
ผู้เขียน : ผศ.พท.พญ.พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 
เวชศาสตร์ครอบครัว กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนอนติดเตียง มักจะเคลื่อนไหวไม่ได้ และนอนในท่าเดิมเป็นเวลานาน จึงเกิดแผลกดทับ ...
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง ภาวะที่ความสามารถของสมองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่สามารถทำการงานต่าง ๆ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
ปัญหาและแนวทางการรับมือด้านพฤติกรรม อารมณ์ และการรู้คิด
พยายามมองที่คุณค่าในตัวผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่เคยเป็น ...
สมองเสื่อมที่ป้องกันได้
ภาวะสมองเสื่อมป้องกันได้หรือไม่ มีปัจจัยเสี่ยงจากอะไร
มาลองลดน้ำหนักกันดูอีกสักครั้งไหม
ใครเคยลดน้ำหนักแล้วไม่ได้ผลบ้าง อย่าเพิ่งท้อใจ มาลองกันใหม่ ...
สูงวัยหลับยากตื่นง่าย
ผู้สูงอายุมักมีปัญหานอนไม่หลับ ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.