สมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง

สมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง
ผู้มีความเสี่ยงสมองเสื่อมจากสมองขาดเลือด ได้แก่ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ดูแลควบคุมโรคได้ไม่ดีนัก เมื่อนานวันหลอดเลือดได้รับความเสียหายมากขึ้น ทำให้ส่งเลือดเลี้ยงสมองได้ไม่สมบูรณ์
โรคสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุอันดับ 2 ที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม และพบมากขึ้นในประเทศไทย บางครั้งก็มาควบคู่กับโรคอัลไซเมอร์ แต่เราสามารถลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้ด้วยการดูแลตนเองตั้งแต่เนิ่น ๆ เริ่มได้ทุกช่วงอายุ

ข้อแนะนำ

ลดละเลิกปัจจัยเสี่ยง ลดหวาน ลดเค็ม ลดมัน ออกกำลังกาย พักผ่อนให้พอเพียง ลดความเครียด ลดความอ้วน เลิกบุหรี่
เมื่อพบว่าความจำลดลง อาจไปพบแพทย์ตรวจหาสาเหตุ การรักษาตั้งแต่เริ่มเป็นจะช่วยชะลออาการได้มาก
ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังการป่วยจากโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง
สมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง
สมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง
อัลไซเมอร์คืออะไร
โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด อาการแรกเริ่มมักเกิดที่ความจำ ...
อาการของภาวะสมองเสื่อม
เมื่อสงสัยว่าคนในครอบครัวอาจสมองเสื่อม ควรพบแพทย์รักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
ทำอย่างไรให้รักยังคงอยู่
คนที่เรารัก ...
การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ
เป็นการใช้กล้ามเนื้อในการออกแรงโดยมีน้ำหนักภายนอกเป็นแรงต้าน ...
นอนไม่พอเสี่ยงสมองเสื่อม
แนวทางการป้องกันภาวะสมองเสื่อม
จะดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อม ปรับเปลี่ยนการกิน ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.