สมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง

สมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง
ผู้มีความเสี่ยงสมองเสื่อมจากสมองขาดเลือด ได้แก่ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ที่ดูแลควบคุมโรคได้ไม่ดีนัก เมื่อนานวันหลอดเลือดได้รับความเสียหายมากขึ้น ทำให้ส่งเลือดเลี้ยงสมองได้ไม่สมบูรณ์
โรคสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุอันดับ 2 ที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อม และพบมากขึ้นในประเทศไทย บางครั้งก็มาควบคู่กับโรคอัลไซเมอร์ แต่เราสามารถลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้ด้วยการดูแลตนเองตั้งแต่เนิ่น ๆ เริ่มได้ทุกช่วงอายุ

ข้อแนะนำ

ลดละเลิกปัจจัยเสี่ยง ลดหวาน ลดเค็ม ลดมัน ออกกำลังกาย พักผ่อนให้พอเพียง ลดความเครียด ลดความอ้วน เลิกบุหรี่
เมื่อพบว่าความจำลดลง อาจไปพบแพทย์ตรวจหาสาเหตุ การรักษาตั้งแต่เริ่มเป็นจะช่วยชะลออาการได้มาก
ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังการป่วยจากโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง
สมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง
สมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง
อัลไซเมอร์คืออะไร
โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด อาการแรกเริ่มมักเกิดที่ความจำ ...
อาการของภาวะสมองเสื่อม
เมื่อสงสัยว่าคนในครอบครัวอาจสมองเสื่อม ควรพบแพทย์รักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
น่ารู้เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารที่มีมากในอาหารหมู่ที่ 2 ข้าว เผือก มัน ...
สมองเสื่อมก็พาเที่ยวได้
เมื่อถึงเทศกาลเฉลิมฉลองหลายครอบครัวพากันไปเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ ...
การสร้างเสน่ห์ และคุณค่าในตัวผู้สูงอายุ
เมื่ออยู่ในวัยสูงอายุ ควรปรับเปลี่ยนความคิด ทำความเข้าใจลูกหลาน ...
การสวนปัสสาวะ
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.