ประเด็นที่ต้องระวังในเรื่องการขับรถ

ประเด็นที่ต้องระวังในเรื่องการขับรถ
เหตุใดผู้มีภาวะสมองเสื่อมจึงไม่ควรขับรถโดยเด็ดขาด

ผู้ดูแลหรือผู้ใกล้ชิดไม่ควรให้ผู้มีภาวะสมองเสื่อมขับรถโดยเด็ดขาด

แม้ว่าจะไม่มีกฎหมายห้าม หรือผู้มีภาวะสมองเสื่อมหลายรายจะยังสามารถขับรถเดินทางไปไหนเองได้ก็ตาม แต่อาการของภาวะสมองเสื่อมเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถบนท้องถนน สาเหตุเพราะผู้มีภาวะสมองเสื่อมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีความเสื่อมสภาพของร่างกาย คือ กำลังกล้ามเนื้อลดลง ความว่องไวในการตอบสนองต่อเหตุการณ์คับขันช้าลง การทำงานระหว่างอวัยวะต่างๆ ให้ประสานกันได้ไม่ดี และสมาธิลดลงด้วย นอกจากนี้ร่างกายยังอ่อนล้าง่ายถ้าต้องขับรถเป็นเวลานาน ๆ
กรมการขนส่งทางบกเผย 9 อาการของผู้สูงวัยต่อไปนี้ ให้หลีกเลี่ยงอย่าเสี่ยงขับรถ ได้แก่ โรคตาชนิดต่าง ๆ โรคสมองเสื่อม โรคอัมพฤกษ์ โรคพาร์กินสัน โรคลมชัก/ลมบ้าหมู โรคข้อเสื่อม ข้ออักเสบต่าง ๆ โรคเบาหวาน โรคอื่น ๆ และภาวะทางการแพทย์หรือการบาดเจ็บชั่วคราว รวมถึงการรับประทานยาบางชนิดที่มีผลทำให้ง่วงซึม ล้วนมีผลต่อการขับขี่ให้ปลอดภัย อาจเกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายได้

อาการของผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่มีผลในการขับขี่

ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอาจเกิดอาการหลงลืม จดจำเส้นทางไม่ค่อยชัดเจน ขับรถหลงทาง เลี้ยวผิดเลี้ยวถูก หรือแขนขาไม่มีแรงที่จะขับรถ เหยียบคันเร่ง เหยียบเบรกหรือเปลี่ยนเกียร์ได้ไม่คล่องแคล่ว ความไวของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ลดลง การตัดสินใจและสมาธิไม่ดี ซึ่งส่งผลทันทีต่อสมรรถนะในการขับขี่ อาจเกิดอันตรายต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางผู้ใช้รถใช้ถนน

เมื่อใดหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง อีกทั้งได้รับอันตรายมากกว่าและโอกาสถึงแก่ชีวิตสูงกว่าคนหนุ่มสาวถึง 9 เท่า ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยแก่ทุกชีวิตบนท้องถนน ผู้มีภาวะสมองเสื่อมจึงไม่ควรเสี่ยงขับรถโดยเด็ดขาด เมื่อต้องการเดินทางควรมีคนขับให้หรือเดินทางโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะจะปลอดภัยกว่า

ที่มา: สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
แนะนำสถานที่ให้คำปรึกษา
เมื่อเกิดปัญหาด้านกฏหมาย/สิทธิ/สวัสดิการ เราปรึกษาหน่วยงานไหนได้บ้าง
ผู้สุงอายุต้องเผชิญอะไรบ้าง
ผู้สูงอายุ ควรพิจารณาว่าอนาคตข้างหน้ามีความเป็นไปได้ที่จะต้องเผชิญกับปัญหาใดบ้าง ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
การเป็นผู้อนุบาลผู้มีภาวะสมองเสื่อม
เมื่อผู้มีภาวะสมองเสื่อมมาถึงจุดที่สูญเสียความสามารถในการสื่อสาร ...
ปีใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ
คนทั่วไปอาจตั้งปณิธานปีใหม่ว่าจะทำอะไรให้ดีขึ้น ...
สมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง
ผู้มีความเสี่ยงสมองเสื่อมจากสมองขาดเลือด ได้แก่ ...
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง ภาวะที่ความสามารถของสมองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.