การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบไม่ใช้ยา

การรักษาแบบไม่ใช้ยา เพื่อให้ทั้งผู้มีภาวะสมองเสื่อมและญาติอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
การรักษาภาวะสมองเสื่อมแบบไม่ใช้ยา
การรักษาภาวะสมองเสื่อมแบบไม่ใช้ยา
- ทำความเข้าใจกับโรค
- หากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นสมอง
- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- กินอาหารที่เหมาะสม
- ปรับสภาพแวดล้อม
- ใช้การสื่อสารที่เข้าใจง่าย
การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อมมีประมาณ 90% ยังไม่สามารถรักษาให้หายกลับเป็นปกติได้ ส่วนอีก 10% ที่รักษาได้ต้องจัดการโดยเร็ว ...
การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบใช้ยา
ยาสำหรับรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมมี 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มยาชะลอภาวะสมองเสื่อม และ กลุ่มยาจิตเวช
บทความอื่นที่น่าสนใจ
ยืดหยุ่น ใส่ใจ ปลอดภัย ไม่เอาชนะ
ถ้าพบว่าคนในครอบครัวเริ่มมีอาการสมองเสื่อม ควรเตรียมตัวเตรียมใจ ...
การดูดเสมหะทางปาก
การดูดเสมหะทางปาก เป็นการระบายเอาเสมหะ ...
ปัญหาของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะต่าง ๆ และแนวทางการรับมือ
แนวทางในการรับมือ กับปัญหาของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม ในระยะต่าง ๆ ...
บ้านที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
บ้านที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุควร… ปลอดภัย ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.