การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบไม่ใช้ยา

การรักษาแบบไม่ใช้ยา เพื่อให้ทั้งผู้มีภาวะสมองเสื่อมและญาติอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
การรักษาภาวะสมองเสื่อมแบบไม่ใช้ยา
การรักษาภาวะสมองเสื่อมแบบไม่ใช้ยา
- ทำความเข้าใจกับโรค
- หากิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นสมอง
- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- กินอาหารที่เหมาะสม
- ปรับสภาพแวดล้อม
- ใช้การสื่อสารที่เข้าใจง่าย
การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อมมีประมาณ 90% ยังไม่สามารถรักษาให้หายกลับเป็นปกติได้ ส่วนอีก 10% ที่รักษาได้ต้องจัดการโดยเร็ว ...
การรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบใช้ยา
ยาสำหรับรักษาผู้มีภาวะสมองเสื่อมมี 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มยาชะลอภาวะสมองเสื่อม และ กลุ่มยาจิตเวช
บทความอื่นที่น่าสนใจ
สมองเสื่อมรับเงินสงเคราะห์คนพิการได้นะ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่ทำบัตรผู้พิการแล้ว หากมีความเดือดร้อน ...
อุปกรณ์ให้อาหารทางสายยาง
การให้อาหารทางสายยาง ซึ่งสามารถเลือก ให้อาหารทางสายยางได้ 3 ช่องทาง ...
สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม เกิดได้จากหลายสาเหตุ ...
ไขมันในเลือดสูง
ไขมันในเลือดสูง เกิดจากกรรมพันธุ์ รับประทานอาหารไขมันสูง ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.