การจัดการเรื่องยา
images/article/ac-220.jpg
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนอกจากเป็นผู้ป่วยแล้วส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้สูงอายุด้วย ...
อ่านบทความ
images/article/ac-39.jpg
ถ้าการรักษาอาการด้านพฤติกรรม อารมณ์และจิตใจโดยไม่ใช้ยาแล้วไม่ได้ผลดี ...
อ่านบทความ
images/article/ac-40.jpg
การจัดยาในแต่ละวันใส่กล่อง จะลดการที่ผู้มีภาวะสมองเสื่อม กินยาผิดหรือกินยาเกินขนาดได้ ...
อ่านบทความ
images/article/ac-41.jpg
มีการกล่าวถึงพืชและสมุนไพรบางชนิดว่าช่วยรักษาอาการสมองเสื่อมได้ แต่ในความเป็นจริง ...
อ่านบทความ
images/article/ac-42.jpg
ข้อควรระวังในการใช้ยารักษาภาวะสมองเสื่อมร่วมกับยากลุ่มอื่น
อ่านบทความ