ฟันดี..มีสุข
images/article/ac-142.jpg
เป้าหมายในชีวิตของคนเราในวัยสูงอายุ มักตอบว่า อยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีโรค แต่หารู้ไม่ว่า ...
อ่านบทความ
images/article/ac-143.jpg
โรคฟัน ที่สำคัญได้แก่ โรคฟันผุ โรคปริทันต์อักเสบ ทั้ง 2 โรค ล้วนมีต้นเหตุมาจาก แผ่นคราบจุลินทรีย์ ...
อ่านบทความ
images/article/ac-144.jpg
การดูแลความสะอาดภายในปากและฟันอย่างถูกวิธี นอกจากช่วยให้มีฟันแข็งแรงแล้ว ยังเป็นการดูแลสุขภาพร่างกาย ...
อ่านบทความ
images/article/ac-145.jpg
ทำไมแปรงฟันทุกวัน แล้วยังฟันผุ ? คำตอบ คือ แปรงไม่ทั่วถึง เมื่อแปรงฟันไม่ทั่วถึง ...
อ่านบทความ
images/article/ac-146.jpg
สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุมีผลต่อสุขภาพร่างกาย เนื่องจากวัยนี้ภูมิต้านทานลดต่ำลง ...
อ่านบทความ
images/article/ac-147.jpg
การดูแลผู้สูงอายุให้มีอนามัยช่องปากที่ดี มีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุให้แข็งแรง
อ่านบทความ