#โรคหัวใจ
การออกกำลังกายที่เหมาะสมเป็นยาที่ดีที่สุด ...
อ่านบทความ
ก่อนเริ่มต้นโปรแกรมการออกกำลังกายควรประเมินความพร้อมของตัวเองก่อน ...
อ่านบทความ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ...
อ่านบทความ
การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุโดยทั่วไป คือ ...
อ่านบทความ
การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตทำให้หัวใจและปอดแข็งแรง ...
อ่านบทความ
เป็นการใช้กล้ามเนื้อในการออกแรงโดยมีน้ำหนักภายนอกเป็นแรงต้าน ...
อ่านบทความ
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถทำได้ทุกวัน ทุกหนึ่งชั่วโมง ...
อ่านบทความ
ออกกำลังกายต้อง “ไม่หักโหม” อยากรู้ว่าหักโหมไปหรือไม่มาทดสอบกัน
อ่านบทความ
โรคหัวใจก็ออกกำลังกายได้ ...
อ่านบทความ