เตรียมใจสู่วัยสูงอายุคุณภาพ

ในวัยสูงอายุมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างทั้งทางร่างกาย หน้าที่การงาน หรือสถานภาพทางสังคม การเตรียมตัวเตรียมใจรับความเปลี่ยนแปลง จะช่วยให้ช่วงวัยสูงอายุเป็นช่วงที่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่อย่างมีความสุข 
เตรียมใจอย่างไร 
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงร่างกาย และจิตใจ
- สร้างความภาคภูมิใจ กับสิ่งที่ได้เคยทำประโยชน์ให้ครอบครัวและสังคม
- ปรึกษาการเตรียมความพร้อมกับครอบครัว 
- ปรับเปลี่ยนทัศนคติ โดยไม่คิดว่าผู้สูงอายุเป็นภาระ หากแต่เป็นผู้รู้ ผู้มีความสามารถ ที่จะเป็นหลักชัยให้ชุมชนและสังคมได้
- หากิจกรรมรองรับ เพื่อชีวิตหลังเกษียณ เช่น งานอาสาสมัครเพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
เรียบเรียงจากหนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
เตรียมร่างกายสู่วัยสูงอายุคุณภาพ
การเตรียมพร้อมทางร่างกาย มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในวัยสูงอายุ ...
วางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในวัยสูงอายุ
ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ควรเตรียมวางแผนสร้างความมั่นคงไว้ให้พร้อมล่วงหน้า ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: NCDs คืออะไร
NCDs ย่อมาจาก Non-Communicable Disease คือ โรคไม่ติดต่อ เช่นโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้แก่ ...
โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหัวใจและหลอดเลือด เกิดจากหลอดเลือดเสื่อมสภาพ ...
สุขอนามัยส่วนบุคคล
เมื่อผู้มีภาวะสมองเสื่อมมีสุขอนามัยที่ดี ...
ไม่ยอมอาบน้ำทำยังไงดี
“ไม่ยอมอาบน้ำ” หลายบ้านเผชิญกับปัญหานี้คล้ายกัน ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.