วางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในวัยสูงอายุ

ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ ควรเตรียมวางแผนสร้างความมั่นคงไว้ให้พร้อมล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลกับปัญหาค่าใช้จ่าย ในเวลาที่ไม่มีรายได้ประจำเข้ามา สามารถพึ่งพาตนเอง ได้ใช้ชีวิตอิสระ มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในยามชรา

เตรียมความมั่นคงอย่างไร 
- วางแผนการใช้เงินในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เหลือเก็บ
- หากมีภาระหนี้สิน วางแผนการใช้หนี้ให้ดี ทยอยใช้หนี้ให้หมดก่อนเกษียณ
- เก็บออมก่อนเกษียณ โดยเก็บออมเงินที่จะใช้ส่วนต้ว ไม่ใช่ให้ลูกหลานหมด
- เรียนรู้ทักษะต่างๆ เพิ่มเติมถ้ามีโอกาส เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานหลังเกษียณ โดยอาจมองหาช่องทางต่างๆ ในการทำงานที่เหมาะสม
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข 
เตรียมใจสู่วัยสูงอายุคุณภาพ
ในวัยสูงอายุมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างทั้งทางร่างกาย หน้าที่การงาน หรือสถานภาพทางสังคม ...
สารอาหารที่ร่างกายต้องการ 6 กลุ่ม
อาหาร คือ สิ่งที่เรากินแล้วมีประโยชน์กับร่างกายไม่ให้โทษ ยกเว้นว่าอาหารนั้นสกปรก ติดเชื้อ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุจากภาครัฐ
เมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์และมีสัญชาติไทย ...
ปัญหาที่พบในคนโรคสมองเสื่อม
เมื่อมีภาวะสมองเสื่อม จะมีปัญหาความจำ และปัญหาด้านอื่น ๆ อีก เช่น ...
พินัยกรรมชีวิต
การวางแผนเตรียมการล่วงหน้าในเรื่องต่าง ๆ มีประโยชน์ ...
วิธีผ่อนคลายจิตใจ
ผู้ดูแลได้พักผ่อนพอเพียง จิตใจสบาย อารมณ์จะดีขึ้น ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.