การดูแลสุขภาพช่องปาก

การดูแลความสะอาดภายในปากและฟันอย่างถูกวิธี นอกจากช่วยให้มีฟันแข็งแรงแล้ว ยังเป็นการดูแลสุขภาพร่างกาย ลดโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
สุขภาพช่องปาก มีผลต่อสุขภาพร่างกาย
สุขภาพร่างกาย ก็มีผลต่อสุขภาพช่องปาก
1. การกำจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ โดยการทำความสะอาดฟัน ได้แก่ การแปรงฟัน เช็ดฟัน ใช้ไหมขัดฟัน

2. การเพิ่มการคืนกลับแร่ธาตุสู่ผิวฟัน โดยการแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ ต้องแปรงนาน 2 นาที ฟลูออไรด์ในยาสีฟันจึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ลดหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแป้งและน้ำตาล ที่เชื้อโรคนำไปสร้างกรดได้ ควรรับประทานอาหารเป็นมื้อ ไม่รับประทานอาหารจุกจิกตลอดเวลา เพราะนั่นคือ ฟันถูกอาบน้ำกรดตลอดเวลานั่นเอง

4. พบทันแพทย์ ทุก 3 – 6 เดือน หรือตามทันตแพทย์ประเมิน
เรียบเรียงจากหนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : ทพญ.นันทนา ศรีอุดมพร
งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรคฟัน
โรคฟัน ที่สำคัญได้แก่ โรคฟันผุ โรคปริทันต์อักเสบ ทั้ง 2 โรค ล้วนมีต้นเหตุมาจาก แผ่นคราบจุลินทรีย์ ...
การทำความสะอาดฟันอย่างมีประสิทธิภาพ
ทำไมแปรงฟันทุกวัน แล้วยังฟันผุ ? คำตอบ คือ แปรงไม่ทั่วถึง เมื่อแปรงฟันไม่ทั่วถึง ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
ผู้ดูแลอยากจะกรี๊ด
การดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม ถึงแม้จะดูแลด้วยความรักความเอาใจใส่ ...
เยียวยาสมองเสื่อมด้วยหัวใจ
การดูแลพ่อสมองเสื่อมในขณะที่ลูกป่วยด้วยโรคเอสแอลอี ...
ไขมันในเลือดสูง
ไขมันในเลือดสูง เกิดจากกรรมพันธุ์ รับประทานอาหารไขมันสูง ...
ทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีอนามัยช่องปากที่ดี
การดูแลผู้สูงอายุให้มีอนามัยช่องปากที่ดี ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.