การดูแลสุขภาพช่องปาก

การดูแลความสะอาดภายในปากและฟันอย่างถูกวิธี นอกจากช่วยให้มีฟันแข็งแรงแล้ว ยังเป็นการดูแลสุขภาพร่างกาย ลดโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
สุขภาพช่องปาก มีผลต่อสุขภาพร่างกาย
สุขภาพร่างกาย ก็มีผลต่อสุขภาพช่องปาก
1. การกำจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ โดยการทำความสะอาดฟัน ได้แก่ การแปรงฟัน เช็ดฟัน ใช้ไหมขัดฟัน

2. การเพิ่มการคืนกลับแร่ธาตุสู่ผิวฟัน โดยการแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ ต้องแปรงนาน 2 นาที ฟลูออไรด์ในยาสีฟันจึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ลดหรือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแป้งและน้ำตาล ที่เชื้อโรคนำไปสร้างกรดได้ ควรรับประทานอาหารเป็นมื้อ ไม่รับประทานอาหารจุกจิกตลอดเวลา เพราะนั่นคือ ฟันถูกอาบน้ำกรดตลอดเวลานั่นเอง

4. พบทันแพทย์ ทุก 3 – 6 เดือน หรือตามทันตแพทย์ประเมิน
เรียบเรียงจากหนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : ทพญ.นันทนา ศรีอุดมพร
งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนอนติดเตียง มักจะเคลื่อนไหวไม่ได้ และนอนในท่าเดิมเป็นเวลานาน จึงเกิดแผลกดทับ ...
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง ภาวะที่ความสามารถของสมองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่สามารถทำการงานต่าง ๆ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
สมองเสื่อมต้องใส่ใจความปลอดภัย 8 ข้อ
ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในอันดับต้น ๆ ...
อุปกรณ์การดูแลแผลกดทับ
การดูแลแผลกดทับ ใช้อุปกรณ์ที่ต่างกันตามระดับแผลกดทับ ...
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ...
วิธีดูแลความปลอดภัย
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่หายออกจากบ้าน มักจะมีพฤติกรรมเดินหลง ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.