โรคความดันโลหิตสูง

- พบบ่อย
- รักษาได้ แต่คนมักขาดการรักษา เพราะเป็นโรคที่ไม่มีอาการ
- ยาไม่แพง
- รักษาแล้วลดภาวะแทรกซ้อน
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : ผศ.พญ.สิรินทร  ฉันศิริกาญจน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: NCDs คืออะไร
NCDs ย่อมาจาก Non-Communicable Disease คือ โรคไม่ติดต่อ เช่นโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้แก่ โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ...
โรคเบาหวาน (และคณะ…เพราะเขาไม่เคยมาคนเดียว)
แต่ละคนสามารถผลิตอินซูลินต่างกัน ดังนั้น ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
การดูแลสุขภาพช่องปาก
การดูแลความสะอาดภายในปากและฟันอย่างถูกวิธี ...
6 ข้อควรระวังหนาวนี้
หน้าหนาวควรระวังสุขภาพของผู้มีภาวะสมองเสื่อมเป็นพิเศษ ...
EP10 ครอบครัว คือยารักษาใจ
คุณแม่ของผมเกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2492 ...
กินแบบนี้ไม่อ้วนแน่
ตัวอย่างการกินอาหารในแต่ละวันสำหรับผู้ที่ใช้พลังงานแตกต่างกัน
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.