การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตการเดิน
เป็นการเคลื่อนไหวพื้นฐาน ซึ่งทำได้ง่ายและมีประโยชน์มากสำหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะได้รับประโยชน์อย่างมากในเรื่องของระบบหลอดเลือดและหัวใจ แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องข้อเข่า หรือข้อเท้าอักเสบ หรือเสื่อมให้หลีกเลี่ยงไปเป็นการว่ายน้ำจะเหมาะสมกว่า

การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบไหลเวียนโลหิตทำให้หัวใจและปอดแข็งแรง ช่วยควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง ลดความเสี่ยงมะเร็งบางประเภท อายุยืนยาว
เรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : นายกฤษณะ นิลสาย และนางสาวจุฑารัตน์ ภัทรเกษวิทย์  
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนอนติดเตียง มักจะเคลื่อนไหวไม่ได้ และนอนในท่าเดิมเป็นเวลานาน จึงเกิดแผลกดทับ ...
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง ภาวะที่ความสามารถของสมองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่สามารถทำการงานต่าง ๆ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
การเตรียมพื้นที่
ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนเฉพาะจุดเสี่ยงเกิดอันตราย อย่าจัดบ้านใหม่หมด ...
สมองเสื่อมต้องใส่ใจความปลอดภัย 8 ข้อ
ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในอันดับต้น ๆ ...
ไขมันในเลือดผิดปกติ
ไขมันอุดตันในหลอดเลือดขนาดกลางและใหญ่ มีพัฒนาการเป็นขั้นตอน
ปัญหาของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในระยะต่าง ๆ และแนวทางการรับมือ
แนวทางในการรับมือ กับปัญหาของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม ในระยะต่าง ๆ ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.