การประเมินความหนักของการออกกำลังกาย

เราสามารถประเมินความหนักของการออกกำลังกายได้ดังนี้

1.  การประเมินด้วยการพูดคุย (Talk Test)


ออกกำลังกายอย่างหนัก - ไม่สามารถพูดโต้ตอบได้อย่างปกติ
ออกกำลังกายปานกลาง - สามารพูดโต้ตอบได้ แต่ไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์
ออกกำลังกายเบา   -  สามารถพูดโต้ตอบ ขณะออกกำลังกายได้
2. การคำนวณอัตราการเต้นหัวใจขณะออกกำลังกาย
● อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด = 220 – อายุ
● ความหนักของการออกกำลังกายที่เหมาะสม = 60-80% ของอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก


ตัวอย่าง
หญิงคนหนึ่งอายุ 75 ปี ชีพจรขณะพัก 70 ครั้ง/นาที
คิดความหนักของการออกกำลังกาย 60% = 0.6
=  [ (220 – 75) – 70] x 0.6 70
=  (145 – 70) x 0.6 70
=  (75 x 0.6) 70
=  115 ครั้ง/นาที


อัตราการเต้นหัวใจที่เหมาะสมขณะออกกำลังกาย = 115 ครั้ง/นาที
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : นายกฤษณะ นิลสาย และนางสาวจุฑารัตน์ ภัทรเกษวิทย์  
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนอนติดเตียง มักจะเคลื่อนไหวไม่ได้ และนอนในท่าเดิมเป็นเวลานาน จึงเกิดแผลกดทับ ...
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง ภาวะที่ความสามารถของสมองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่สามารถทำการงานต่าง ๆ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
อาการของโรคซึมเศร้า
สังเกตอาการของโรคซึมเศร้าได้จากปัญหาการกินการนอน ...
การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ
เป็นการใช้กล้ามเนื้อในการออกแรงโดยมีน้ำหนักภายนอกเป็นแรงต้าน ...
กิจกรรมทางกาย
การออกกำลังกายเป็นประจำ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ...
อาการของภาวะสมองเสื่อม
เมื่อสงสัยว่าคนในครอบครัวอาจสมองเสื่อม ควรพบแพทย์รักษาตั้งแต่เนิ่น ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.