แบบประเมินโรคซึมเศร้า พีเอชคิว

Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9)
แบบสอบถามภาวะซึมเศร้า เป็นแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าชนิดให้ผู้ป่วยตอบด้วยตนเอง ประกอบด้วยข้อคำถาม 9 ข้อ โดยทั้ง 9 ข้อนี้มาจากข้อต่างๆ ตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าใน ดีเอสเอ็ม 4 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders : Fourth Edition) โดยคะแนนของข้อคำถามแต่ละข้อมี 4 ระดับ
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : ผศ.พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อาการของโรคซึมเศร้า
สังเกตอาการของโรคซึมเศร้าได้จากปัญหาการกินการนอน อารมณ์เปลี่ยนเป็นซึมเศร้า เคลื่อนไหวช้าลง ฯลฯ
โรคสมองเสื่อม
อาการเข้าเกณฑ์โรคสมองเสื่อม คือ เมื่อมีความเสื่อมถอยของความสามารถทางสมอง และเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
การประเมินความหนักของการออกกำลังกาย
ออกกำลังกายต้อง “ไม่หักโหม” อยากรู้ว่าหักโหมไปหรือไม่มาทดสอบกัน
สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของ
สิทธิประโยชน์ "คนพิการ" ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ...
น่ารู้เกี่ยวกับไขมัน
การขาดกรดไขมันที่จำเป็น ทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานไม่สมบูรณ์ ...
สุขอนามัยส่วนบุคคล
เมื่อผู้มีภาวะสมองเสื่อมมีสุขอนามัยที่ดี ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.