ชุมชนน่าอยู่…เมืองที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ

ชุมชนน่าอยู่ หรือเมืองที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างไร  
- ต้องครบองค์ประกองทั้งทางกายภาพ และจิตใจของผู้สูงอายุ
- สร้างความรู้สึกถึงความมีคุณค่า และศักดิ์ศรีให้แก่ผู้สูงอายุ 
ผู้เขียน : ผศ.พท.พญ.พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ 
เวชศาสตร์ครอบครัว กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนอนติดเตียง มักจะเคลื่อนไหวไม่ได้ และนอนในท่าเดิมเป็นเวลานาน จึงเกิดแผลกดทับ ...
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง ภาวะที่ความสามารถของสมองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่สามารถทำการงานต่าง ๆ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
สูงวัยหลับยากตื่นง่าย
ผู้สูงอายุมักมีปัญหานอนไม่หลับ ...
ผู้สุงอายุต้องเผชิญอะไรบ้าง
ผู้สูงอายุ ...
ฉันจะเป็นชีวิตและจิตใจ ให้เธอจนวันสุดท้าย
พี่สาวของฉัน ฝึกให้เรารู้จักว่า ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง ...
ระวัง ! คำพูดทำร้ายผู้ป่วยสมองเสื่อม ก่อปัญหาเพิ่ม
โจทย์ยากข้อหนึ่งสำหรับผู้ดูแลคือ ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.