ยาที่มีฤทธิ์ต้านยาสมองเสื่อม

ข้อควรระวังในการใช้ยารักษาภาวะสมองเสื่อมร่วมกับยากลุ่มอื่น

ในกรณีผู้ป่วยได้รับยากลุ่มที่ต้านการทำลายของสารสื่อประสาทชนิดโคลีน (cholinesterase inhibitors) ได้แก่ donepezil, rivastigmine, galantamine มีข้อควรระวังในการใช้ยาร่วมกับยากลุ่มอื่น ดังนี้


กลุ่มยาที่มีฤทธิ์ต้านโคลิเนอร์จิก (anticholinergic)

Chlorpheniramine, brompheniramine, dimenhydrinate, cyproheptadine, hydroxyzine, amitriptyline, imipramine, orphenadrine, benztropine, trihexyphenidyl, oxybutynin, tolterodine, chlorpromazine

ข้อเสียที่เกิดขึ้น
- ลดประโยชน์ของยารักษาสมองเสื่อมที่ได้รับอยู่
- อาจทำให้เกิดอาการสับสน

กลุ่มยารักษาความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ

Propranolol, atenolol, metoprolol, cavedilol, verapamil, diltiazem, digoxin

ข้อเสียที่เกิดขึ้น
- มีโอกาสเกิดหัวใจเต้นช้าลง หรือเป็นลม
- กรณีชีพจรเต้นช้ากว่า 60 ครั้งต่อนาที ควรปรึกษาแพทย์

กลุ่มยานอนหลับ

Alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam, zolpidem, zaleplon

ข้อเสียที่เกิดขึ้น
- ทำให้ง่วงซึม
- อาจทำให้เกิดอาการสับสน และหกล้ม

ยาที่รบกวนการทำงานของสารสื่อประสาทที่ส่งผลต่อความจำ

ยาแก้แพ้ที่ทำให้ง่วง

Chlorpheniramine, Brompheniramine, Hydroxyzine, Cyproheptadine, Triprolidine, Diphenhydramine, Dimenhydrinate, Doxylamine, Meclizine, Promethazine

ยาคลายกล้ามเนื้อ

Orphenadrine, Methocarbamol, Cyclobenzaprine

ยาลดอาการสั่นในผู้ป่วยพาร์กินสัน/ ยาลดอาการตัวแข็งจากการใช้ยาต้านอาการโรคจิต

Benztropine, Trihexyphenidyl, Biperiden

ยาต้านเศร้า

Tricyclic antidepressants (TCAs) เช่น Amitriptyline, Imipramine, Doxepin, Nortriptyline, Clomipramine Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs)

ยาต้านอาการโรคจิต (Antipsychotics)

Chlorpromazine, Thioridazine, Trifluoperazine, Perphenazine Clozapine Olanzapine ขนาดสูงกว่า 5 มก/วัน

ยาลดการบีบเกร็งของทางเดินอาหาร (Antispasmodics)

Belladonna Alkaloids Dicyclomine Hyoscyamine Propantheline Atropine, Scopolamine

ยาแก้อาเจียน

Prochlorperazine, Promethazine

ยาลดการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ (Antiarrhythmias)

Disopyramide

ยาลดอาการกระเพาะปัสสาวะไวเกินไป

Oxybutynin, Flavoxte Tolterodine Darifenacin Solifenacin Trospium
สมุนไพรช่วยบำบัดอาการสมองเสื่อมได้หรือไม่
มีการกล่าวถึงพืชและสมุนไพรบางชนิดว่าช่วยรักษาอาการสมองเสื่อมได้ แต่ในความเป็นจริง ...
การดูแลแผลกดทับ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนอนติดเตียง มักจะเคลื่อนไหวไม่ได้ และนอนในท่าเดิมเป็นเวลานาน จึงเกิดแผลกดทับ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง: NCDs คืออะไร
NCDs ย่อมาจาก Non-Communicable Disease คือ โรคไม่ติดต่อ เช่นโรคเรื้อรังต่าง ๆ ได้แก่ ...
ปรับใจยอมรับ อัลไซเมอร์ ของแม่
คุณแม่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มา 8 ปีแล้ว ...
การออกกำลังกายสำหรับผู้มีภาวะสมองเสื่อม
สมองเสื่อมก็ออกกำลังกายได้ แนะนำการออกกำลังกายแบบแอโรบิค และ ...
กลุ่มอาการเมแทบอลิกซินโดรม
ในคนอ้วนที่ลงพุงมีโอกาสจะเป็นเมแทบอลิกซินโดรมสูงกว่าคนอ้วนแบบอื่น ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.