อัลไซเมอร์คืออะไร

อัลไซเมอร์คืออะไร
โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด อาการแรกเริ่มมักเกิดที่ความจำ ขณะนี้ยังไม่มียารักษาให้หายขาด แต่ความเข้าใจและเอาใจใส่จากผู้ดูแลและคนรอบข้างจะช่วยชะลออาการของโรคได้
1. สมองส่วนที่มีปัญหา Hippocampus ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึกความจำระยะสั้น และการรับรู้ทิศทาง

2. อาการเด่น ระยะแรกอาจสังเกตเห็นการลืมแบบแปลก ๆ ลืมเหตุการณ์สำคัญที่ไม่น่าลืม บางรายหลงทางในที่ที่คุ้นเคย ในกลุ่มของคนที่เก่งมาก ๆ อาจสังเกตได้ว่าความเก่ง ความคล่องแคล่ว ทักษะบริหารจัดการในงานที่ถนัดลดลง

3. หลายปีกว่าจะรู้ อาการจะแสดงช้า ค่อยเป็นค่อยไป ทำให้คนใกล้ชิดอาจคิดว่าเป็นธรรมดาของคนอายุมาก เวลาผ่านไปราว 5-6 ปี อาการผิดปกติจะชัดเจนขึ้น

4. ยังไม่มียาและรักษาไม่หาย เซลล์สมองส่วนที่ตายไปแล้วเรียกกลับคืนมาไม่ได้ แต่สามารถชะลอและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ โดยการดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การดูแลโรคประจำตัวไม่ให้อาการกำเริบ หมั่นทำกิจกรรมกระตุ้นสมอง รวมทั้งความเข้าใจและการสนับสนุนการใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติที่สุดจากครอบครัวและสังคมรอบข้าง
ทำอย่างไร เมื่อรู้ตัวว่ามีภาวะสมองเสื่อม
เมื่อพบว่าตนเองมีภาวะสมองเสื่อม ต้องค่อย ๆ ตั้งสติ ให้เวลาตัวเองปรับตัวปรับใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ...
สมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง
ผู้มีความเสี่ยงสมองเสื่อมจากสมองขาดเลือด ได้แก่ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
ทำไมต้องเป็น “วันวาน ณ ปัจจุบัน”
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนั้น ลืมเลือนสิ่งใหม่ ...
น้ำ สารอาหารที่ร่ายกายขาดไม่ได้
น้ำ คือ สารอาหารตัวที่ 6 มีแทรกอยู่ในอาหารทั้ง 5 หมู่ นอกจากนี้ ...
บ้านที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
บ้านที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุควร… ปลอดภัย ...
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.