อัลไซเมอร์คืออะไร

อัลไซเมอร์คืออะไร
โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด อาการแรกเริ่มมักเกิดที่ความจำ ขณะนี้ยังไม่มียารักษาให้หายขาด แต่ความเข้าใจและเอาใจใส่จากผู้ดูแลและคนรอบข้างจะช่วยชะลออาการของโรคได้
1. สมองส่วนที่มีปัญหา Hippocampus ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึกความจำระยะสั้น และการรับรู้ทิศทาง

2. อาการเด่น ระยะแรกอาจสังเกตเห็นการลืมแบบแปลก ๆ ลืมเหตุการณ์สำคัญที่ไม่น่าลืม บางรายหลงทางในที่ที่คุ้นเคย ในกลุ่มของคนที่เก่งมาก ๆ อาจสังเกตได้ว่าความเก่ง ความคล่องแคล่ว ทักษะบริหารจัดการในงานที่ถนัดลดลง

3. หลายปีกว่าจะรู้ อาการจะแสดงช้า ค่อยเป็นค่อยไป ทำให้คนใกล้ชิดอาจคิดว่าเป็นธรรมดาของคนอายุมาก เวลาผ่านไปราว 5-6 ปี อาการผิดปกติจะชัดเจนขึ้น

4. ยังไม่มียาและรักษาไม่หาย เซลล์สมองส่วนที่ตายไปแล้วเรียกกลับคืนมาไม่ได้ แต่สามารถชะลอและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ โดยการดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การดูแลโรคประจำตัวไม่ให้อาการกำเริบ หมั่นทำกิจกรรมกระตุ้นสมอง รวมทั้งความเข้าใจและการสนับสนุนการใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติที่สุดจากครอบครัวและสังคมรอบข้าง
ทำอย่างไร เมื่อรู้ตัวว่ามีภาวะสมองเสื่อม
เมื่อพบว่าตนเองมีภาวะสมองเสื่อม ต้องค่อย ๆ ตั้งสติ ให้เวลาตัวเองปรับตัวปรับใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ...
สมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมอง
ผู้มีความเสี่ยงสมองเสื่อมจากสมองขาดเลือด ได้แก่ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
ทุกข์ ของผู้เป็นที่รัก
ด้วยความที่พ่อมีพื้นนิสัยเป็นคนพูดน้อย และเป็นสุภาพบุรุษ ...
ด้วยรักของลูก
พ่อแม่มีลูกหลายคน และต้องการพึ่งพาลูกทุกคน การขอความร่วมมือ ...
แนวทางการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
ค่าความดัน คือ แรงดันในหลอดเลือด ช่วงหัวใจบีบตัวและคลายตัว ...
อุปกรณ์ช่วยพยุงตัว
อุปกรณ์ช่วยพยุงตัว ช่วยป้องกันผู้มีภาวะสมองเสื่อมหกล้ม ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.