#สื่อสารเหมาะสม
โจทย์ยากข้อหนึ่งสำหรับผู้ดูแลคือ ...
อ่านบทความ
เมื่อคนในครอบครัวมีภาวะสมองเสื่อม ...
อ่านบทความ
การรักษาแบบไม่ใช้ยา ...
อ่านบทความ
แนวทางในการรับมือ กับปัญหาของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม ในระยะต่าง ๆ ...
อ่านบทความ
ดูแลด้วยความเคารพ ให้เกียรติ อ่อนโยน มีเมตตา รักและเข้าใจ ...
อ่านบทความ
การดูแลผู้สูงวัยด้วยทัศนคติที่มองมนุษย์เป็นมนุษย์ ...
อ่านบทความ
ปัญหาที่พบเมื่อผู้มีภาวะสมองเสื่อมต้องย้ายบ้าน ติดบ้าน ไม่ยอมย้าย ...
อ่านบทความ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่หายออกจากบ้าน มักจะมีพฤติกรรมเดินหลง ...
อ่านบทความ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมจะหลงลืม ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ ...
อ่านบทความ
พยายามมองที่คุณค่าในตัวผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่เคยเป็น ...
อ่านบทความ
เมื่ออาการมันน่าจะใช่...แล้วจะเริ่มพาไปรักษาอย่างไรดีล่ะ
อ่านบทความ
เมื่อเราเป็นผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม สิ่งที่เราคิดอยู่ในใจเสมอ ...
อ่านบทความ
ด้วยความที่พ่อมีพื้นนิสัยเป็นคนพูดน้อย และเป็นสุภาพบุรุษ ...
อ่านบทความ