เตรียมตัวสู่วัยสูงอายุคุณภาพอย่างไร

ข้อมูลจากกรมอนามัยพบว่า จากจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 10 ล้านคนของประเทศไทยมีเพียง 6 ล้านคนที่เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็น “ผู้สูงวัยคุณภาพ” ส่วนอีก 4 ล้านคนยังน่าห่วง เนื่องจากมีปัญหา ทั้งด้านสุขภาพ และการเงิน เพื่อไม่ให้พบกับสถานการณ์น่าเป็นห่วงดังกล่าว จะดีกว่าไหมถ้าเรามีการเตรียมตัวเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพตั้งแต่เนิ่น ๆ
เตรียมกาย
ปรับเปลี่ยนการกินอยู่ การใช้ชีวิตให้เหมาะกับวัย ออกกำลังกาย นอนให้พอ ดูแลสุขภาพปากและฟัน
เตรียมใจ
ทำความเข้าใจกับกายใจที่เปลี่ยนไปในวัยสูงอายุ รักษาความภูมิใจในตัวเอง ปรึกษาการเตรียมความพร้อมกับครอบครัว 
เตรียมความมั่นคง
วางแผนการเงินการเงิน เก็บออม หากมีหนี้สินวางแผนจัดการให้หมดก่อนเกษียณ อาจเตรียมหารายได้หลังเกษียณ 
หากสามารถเตรียมตัวพร้อมในทั้งสามด้านนี้แล้ว ก็จะก้าวไปสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพดี และยังเป็นแบบอย่างของผู้อื่นได้อีกด้วย
หัวใจของการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
1. มีสุขภาพที่ดี 
2. มีส่วนร่วมในสังคม 
3. มีหลักประกันมั่นคงในชีวิต
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข

ประเด็นที่ต้องระวังในเรื่องการขับรถ
หลีกเลี่ยงอย่าเสี่ยงขับรถ ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมอาจเกิดอาการหลงลืม จดจำเส้นทางไม่ค่อยชัดเจน ...
เตรียมร่างกายสู่วัยสูงอายุคุณภาพ
การเตรียมพร้อมทางร่างกาย มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในวัยสูงอายุ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
สิ่งอันตรายในบ้านที่อาจนึกไม่ถึง
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ...
สมองเสื่อม...ปัญหาของครอบครัว
เมื่อพ่อป่วย ทำให้ได้รู้ถึงปัญหา ที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องพบ ...
โรคสมองเสื่อม
อาการเข้าเกณฑ์โรคสมองเสื่อม คือ ...
ทำอย่างไร เมื่อรู้ตัวว่ามีภาวะสมองเสื่อม
เมื่อพบว่าตนเองมีภาวะสมองเสื่อม ต้องค่อย ๆ ตั้งสติ ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.