ด้วยรักและเข้าใจ

ด้วยรักและเข้าใจ
การทำความเข้าใจในตัวผู้มีภาวะสมองเสื่อม จะช่วยให้ผู้ดูแลมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น ความขัดแย้งต่างๆ ลดลง มีกำลังใจในการดูแล และยังช่วยรักษาความรักความผูกพันระหว่างกันเอาไว้ได้
พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง หรือสามีภรรยา คนที่เรารักเหล่านี้หากมีภาวะสมองเสื่อมแล้ว จะมีความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งการหลงลืม อารมณ์แปรปรวน นิสัยใจคอเปลี่ยนแปลง มีพฤติกรรมผิดแผกแปลกไปจากเดิม 
อารมณ์และพฤติกรรมบางอย่างยอมรับได้ยาก อีกทั้งยังสร้างความปั่นป่วน ส่งผลให้ครอบครัวผู้ดูแลเผชิญกับความทุกข์ ในระดับร้ายแรงคือการหมดรัก ทอดทิ้งผู้ป่วย น่าเศร้าใจหากไม่เข้าใจและละเลยทอดทิ้งบุคคลอันเป็นที่รักของเรา 
ทำอย่างไรให้รักยังคงอยู่
  
- เริ่มต้นที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของภาวะสมองเสื่อม พฤติกรรมต่างๆ ที่ยอมรับไม่ได้นั้นเกิดจากสมองเสื่อมลง เซลล์สมองถูกทำลาย ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ
  
- ทำความเข้าใจว่าภาวะสมองเสื่อมเป็นสิ่งที่เราจัดการได้ ดูแลได้ หลายครอบครัวอยู่ร่วมกับผู้มีภาวะสมองเสื่อมอย่างมีความสุขพอสมควร
  
- เรียนรู้การรับมือกับอาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ ศึกษาวิธีการจัดการปัญหา รู้จักสังเกตภาษากาย และหาสาเหตุของปัญหาพฤติกรรมเพื่อแก้ไขให้ตรงจุด
 
- ปรับตัว ปรับใจ ปรับวิธีการและข้อแนะนำต่างๆ มาใช้ให้เหมาะกับผู้มีภาวะสมองเสื่อมในความดูแลของเรา
 
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ระบายความรู้สึก เข้าร่วมกลุ่มกับผู้ดูแลคนอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
 
- หาเวลาพัก หาผู้ช่วยผลัดเปลี่ยนดูแล เพื่อลดความเครียด
รู้จักสมองเสื่อมในมุมของผู้ป่วย
ตัวของผู้มีภาวะสมองเสื่อมเป็นอย่างไร มักจะไม่ค่อยมีใครเข้าใจ เนื่องจากบอกเล่าความรู้สึกไม่ได้ และไม่เข้าใจตัวเองดีนัก
เมื่อสมองเสื่อมผู้ป่วยจะ…
- รู้สึกสับสน วุ่นวายใจ 
- รู้สึกไม่ปลอดภัย 
- ขาดความมั่นใจในตัวเอง 
- รู้สึกว่าไม่สามารถทำได้อย่างใจต้องการ รวมทั้งการจดจำ
- ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและการแสดงออกไม่ได้ 
- เข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวน้อยลง 
- ไม่อยากเข้าสังคม
การทำความเข้าใจในตัวผู้มีภาวะสมองเสื่อม จะช่วยให้ผู้ดูแลมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น ความขัดแย้งต่างๆ ลดลง มีกำลังใจในการดูแล และยังช่วยรักษาความรักความผูกพันระหว่างกันเอาไว้ได้
พูดซ้ำถามซ้ำทำเครียดทั้งวัน
หลายบ้านอาจเจอปัญหาคล้ายกันนั่นก็คือ ผู้สูงอายุพูดเรื่องเดิมซ้ำ ๆ ...
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง ภาวะที่ความสามารถของสมองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่สามารถทำการงานต่าง ๆ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
อุปกรณ์ดูแลช่องปาก
เมื่ออาการผู้มีภาวะสมองเสื่อมมาถึงระยะที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง ...
15 ข้อลดเสี่ยงสมองเสื่อม 21 กันยายน วันอัลไซเมอร์โลก
21 กันยายน วันอัลไซเมอร์โลก (World Alzheimer s Day) เว็บไซต์ Caregiverthai.com ...
กินแบบนี้ไม่อ้วนแน่
ตัวอย่างการกินอาหารในแต่ละวันสำหรับผู้ที่ใช้พลังงานแตกต่างกัน
ชุมชนน่าอยู่…เมืองที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ
ชุมชนน่าอยู่ หรือเมืองที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.