การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทำให้ทราบระดับความสามารถของร่างกายในการออกกำลังกาย หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ และยังสามารถบอกถึงความเสี่ยงของร่างกายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

1. ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

ทดสอบการลุกจากเก้าอี้ในเวลา 30 วินาที
วัตถุประสงค์ : เพื่อวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
เกณฑ์การทดสอบ : ถ้าทำได้น้อยกว่า 8 ครั้ง ถือว่ากล้ามเนื้อขาไม่แข็งแรง

2. ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน

ทดสอบการการงอข้อศอก ในเวลา 30 วินาที
วัตถุประสงค์ : เพื่อวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและลำตัวส่วนบน
เกณฑ์การทดสอบ : ถ้าทำได้น้อยกว่า 11 ครั้ง ถือว่ากล้ามเนื้อแขนไม่แข็งแรง
3. ทดสอบความอ่อนตัว

3.1 ทดสอบแตะมือด้านหลัง
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความอ่อนตัวของหัวไหล่
เกณฑ์การทดสอบ : ถ้าเพศชายได้น้อยกว่า 4 นิ้ว และเพศหญิงได้น้อยกว่า 2 นิ้ว ถือว่าความยืดหยุ่นต่ำ
3.2 ทดสอบนั่งงอตัวไปข้างหน้า
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความอ่อนตัวของหลัง สะโพก และกล้ามเนื้อขาด้านหลัง
เกณฑ์การทดสอบ : ถ้าเพศชายได้น้อยกว่า 4 นิ้ว และเพศหญิงได้น้อยกว่า 2 นิ้ว ถือว่าความยืดหยุ่นต่ำ
4. ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว

ทดสอบการลุกขึ้นจากเก้าอี้ เดินไป 8 ฟุต และเดินกลับมานั่ง
วัตถุประสงค์ : เพื่อทดสอบความคล่องแคล่ว และการทรงตัวเมื่อเคลื่อนไหว
เกณฑ์การทดสอบ : ถ้าผู้สูงอายุใช้เวลามากกว่า 9 วินาที ถือว่าความคล่องแคล่ว หรือทรงตัวไม่ดี เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการล้ม
5. ทดสอบความทนทานของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต

ทดสอบการเดิน 6 นาที
วัตถุประสงค์ : เพื่อทดสอบความทนทานของหัวใจและระบบหายใจ
เกณฑ์การทดสอบ : ถ้าเดินได้ระยะทางน้อยกว่า 320 เมตร (350 หลา) ถือว่าหัวใจและการหายใจมีความทนทานน้อย หรือทนทานต่ำ
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : นายกฤษณะ นิลสาย และนางสาวจุฑารัตน์ ภัทรเกษวิทย์  
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนอนติดเตียง มักจะเคลื่อนไหวไม่ได้ และนอนในท่าเดิมเป็นเวลานาน จึงเกิดแผลกดทับ ...
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง ภาวะที่ความสามารถของสมองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่สามารถทำการงานต่าง ๆ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
โรคของแม่สอนให้ลูกเป็นคนดีขึ้น
ความเจ็บป่วยของแม่ สอนให้ผมเป็นคนดีขึ้นกว่าเดิม ...
มากกว่ารักคือเข้าใจ
การมีผู้ป่วยสมองเสื่อม 1 คน กระทบทุกคนในครอบครัว ...
ชุมชนน่าอยู่…เมืองที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ
ชุมชนน่าอยู่ หรือเมืองที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ
ปรับบ้านเพื่อผู้มีภาวะสมองเสื่อม
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.