การออกกำลังกายสำหรับผู้มีภาวะความดันโลหิตสูง

ผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ควรหลีกเลี่ยงการกลั้นหายใจขณะออกกำลังกายด้วยแรงต้าน ผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายเพื่อลดความดันโลหิต โดยให้ผลเช่นเดียวกับคนที่อายุน้อยกว่า
หมายเหตุ : - Aerobic activities ความหนัก : เบา – ปานกลาง 30% - 40% HRR
- Resistance exercise ความหนัก :ปานกลาง = น้ำหนักที่ยกได้ 8 – 12 ครั้ง/กลุ่มกล้ามเนื้อ
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : นายกฤษณะ นิลสาย และนางสาวจุฑารัตน์ ภัทรเกษวิทย์  
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
การออกกำลังกายสำหรับโรคหัวใจ
โรคหัวใจก็ออกกำลังกายได้ เพียงแต่ต้องเลือกให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของร่างกายแต่ละคน
การออกกำลังกายสำหรับผู้มีภาวะสมองเสื่อม
สมองเสื่อมก็ออกกำลังกายได้ แนะนำการออกกำลังกายแบบแอโรบิค และ ออกกำลังกายแบบ Resistance exercise
บทความอื่นที่น่าสนใจ
การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)
ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนอาจมีข้อจำกัดในการออกกำลังกาย ...
ปัญหาและแนวทางการรับมือด้านพฤติกรรม อารมณ์ และการรู้คิด
พยายามมองที่คุณค่าในตัวผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่เคยเป็น ...
สมุนไพรช่วยบำบัดอาการสมองเสื่อมได้หรือไม่
มีการกล่าวถึงพืชและสมุนไพรบางชนิดว่าช่วยรักษาอาการสมองเสื่อมได้ ...
EP02 สมองเสื่อม...ปัญหาของครอบครัว
เมื่อพ่อป่วย ทำให้ได้รู้ถึงปัญหา ที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องพบ ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.