ใจพร้อม
images/article/ac-227.jpg
เมื่อถึงวัยสูงอายุจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ...
อ่านบทความ
images/article/ac-237.jpg
วัยสูงอายุมักจะพบกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งความสามารถร่างกายถดถอยลง มีโรคมาเยือน มีเวลาว่างมาก ...
อ่านบทความ
images/article/ac-178.jpg
วัยสูงอายุ เป็นวัยของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายและใจ หากผู้สูงอายุไม่สามารถปรับตัวได้ ...
อ่านบทความ
images/article/ac-179.jpg
โรคซึมเศร้าจะเป็นโรคที่พบบ่อยว่าในผู้สูงอายุ เมื่อเทียบกับวัยเด็ก วัยรุ่น หรือวัยทำงาน ...
อ่านบทความ
images/article/ac-180.jpg
สังเกตอาการของโรคซึมเศร้าได้จากปัญหาการกินการนอน อารมณ์เปลี่ยนเป็นซึมเศร้า เคลื่อนไหวช้าลง ฯลฯ
อ่านบทความ
images/article/ac-181.jpg
หากสงสัยว่ามีภาวะซึมเศร้าลองทำแบบสอบถามด้วยตนเอง 9 ข้อ ถ้าพบว่าเข้าข่ายโรคซึมเศร้าควรปรึกษาแพทย์
อ่านบทความ
images/article/ac-182.jpg
อาการเข้าเกณฑ์โรคสมองเสื่อม คือ เมื่อมีความเสื่อมถอยของความสามารถทางสมอง และเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ...
อ่านบทความ
images/article/ac-183.jpg
เมื่อมีภาวะสมองเสื่อม จะมีปัญหาความจำ และปัญหาด้านอื่น ๆ อีก เช่น การสื่อสาร การเข้าสังคม การนอน ฯลฯ
อ่านบทความ
images/article/ac-184.jpg
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมอาจมีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ เช่น วิตกกังวล ประสาทหลอนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ก้าวร้าว ...
อ่านบทความ
images/article/ac-185.jpg
เพื่อให้รู้ว่าคน ๆ หนึ่งคนมีปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่ ...
อ่านบทความ