#ปรับบ้านให้ปลอดภัย
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ...
อ่านบทความ
ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนเฉพาะจุดเสี่ยงเกิดอันตราย อย่าจัดบ้านใหม่หมด ...
อ่านบทความ
ปัญหาที่พบเมื่อผู้มีภาวะสมองเสื่อมต้องย้ายบ้าน ติดบ้าน ไม่ยอมย้าย ...
อ่านบทความ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมที่หายออกจากบ้าน มักจะมีพฤติกรรมเดินหลง ...
อ่านบทความ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมจะหลงลืม ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ ...
อ่านบทความ
การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบเตียง และการดูแลผ้าปูเตียงให้สะอาด ...
อ่านบทความ
ผู้สูงอายุ ...
อ่านบทความ
“บ้าน” ไม่ใช่แค่ที่นอนแล้วตื่นมาออกไปทำงาน สำหรับหลาย ๆ คน ...
อ่านบทความ
บ้านที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุควร… ปลอดภัย ...
อ่านบทความ
ชุมชนน่าอยู่ หรือเมืองที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ
อ่านบทความ
พี่สาวของฉัน ฝึกให้เรารู้จักว่า ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง ...
อ่านบทความ
พ่อแม่มีลูกหลายคน และต้องการพึ่งพาลูกทุกคน การขอความร่วมมือ ...
อ่านบทความ
คุณแม่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์มา 8 ปีแล้ว ...
อ่านบทความ