ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเมื่อเกิดความเครียด

วัยสูงอายุ เป็นวัยของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายและใจ หากผู้สูงอายุไม่สามารถปรับตัวได้ ก็อาจพบปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งปัญหาที่พบบ่อย เช่น  ความวิตกกังวล โรคซึมเศร้า ปัญหานอนไม่หลับ ภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น
ความเครียดเป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรทำความเข้าใจเพราะพบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน แล้วความเครียด คืออะไร

ความเครียด คืออะไรก็ตามที่ทำให้ “รู้สึกกดดัน” ทำให้อารมณ์และจิตใจเปลี่ยนแปลงไป และแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกัน การจัดการกับความเครียดขึ้นอยู่กับ “การปรับตัว” ตัวอย่าง เช่น บางคนเจอปัญหาที่มีความเครียดสูงมากแต่ปรับตัวได้ดี ก็จะมีโอกาสป่วยต่ำ แต่บางคนเจอปัญหาเพียงเล็กน้อยแต่ปรับตัวได้ไม่ดี ก็เจ็บป่วยง่าย
ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงเมื่อเกิดความเครียด
1. ปัจจัยนำ
2. ปัจจัยกระตุ้น
3. ปัจจัยสนับสนุนให้คงอยู่
4. ปัจจัยป้องกัน
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : ผศ.พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
การป้องกันการเกิดแผลกดทับ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมนอนติดเตียง มักจะเคลื่อนไหวไม่ได้ และนอนในท่าเดิมเป็นเวลานาน จึงเกิดแผลกดทับ ...
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมองเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม หมายถึง ภาวะที่ความสามารถของสมองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ที่สามารถทำการงานต่าง ๆ ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
ชวนหนูๆ ดูแลปู่ย่าตายาย
10 สัญญาณเตือนสมองเสื่อม
หลากหลายสัญญาณเตือนว่าภาวะสมองเสื่อมอาจมาเยือน เช่น ...
หวานไปก็อ่อนหวานได้
ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้ว ไม่ต้องกลัว ต้องดูแลรูปร่างไม่ให้อ้วน ...
ปาร์ตี้อย่างไรไม่ให้ป่วน
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.