ปัญหาที่พบในคนโรคสมองเสื่อม

ปัญหาความจำ
เริ่มมีปัญหากับความจำระยะสั้น กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดย เฉพาะในความจำที่เป็นเรื่องราว
ปัญหาสมาธิ
ผู้ป่วยจะเสียสมาธิได้ง่ายในสิ่งแวดล้อมที่มีตัวกระตุ้นหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน คิดช้า และเริ่มคิดอะไรที่ซับซ้อนไม่ได้
ปัญหาในการวางแผนการตัดสินใจ
คิด หรือตัดสินใจอะไรที่ต้องเป็นขั้นเป็นตอน หรือต้องใช้เหตุใช้ผลได้ไม่ดีเท่าเดิม
ปัญหาภาษาและการสื่อสาร
พบได้ทั้งปัญหาเกี่ยวกับการพูดสื่อสาร และปัญหาที่เกี่ยวกับการรับรู้เข้าใจ ภาษา จำชื่อสิ่งของไม่ได้ มักเรียกแทนด้วยคำทั่วๆ ไป เช่น “อันนั้น”
ปัญหาหลงทิศหลงทาง
ปัญหาเรื่องทิศทาง มักหลงทางโดยเฉพาะในเวลาที่มีแสงสว่างน้อย เช่น โพล้เพล้
ปัญหาเรื่องการนอน
มักหลับไม่สนิท ตื่นบ่อยช่วงกลางคืน หรือตื่นเช้ากว่าปกติแล้วงีบหลับบ่อยๆ ในช่วงกลางวัน
ปัญหาในการเข้าสังคม
ไม่เข้าใจบรรทัดฐาน ค่านิยม สิ่งที่ควรปฏิบัติในการเข้าสังคม ขาดความสามารถในการอ่านสีหน้า หรือเข้าใจอารมณ์ผู้อื่น อารมณ์เฉยเมย ขาดความยับยั่งชั่งใจ ไม่สนใจเรื่องของความปลอดภัย
เรียบเรียงจาก หนังสือ รู้-เฒ่า-ทัน-สุข
ผู้เขียน : ผศ.พญ.ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรคสมองเสื่อม
อาการเข้าเกณฑ์โรคสมองเสื่อม คือ เมื่อมีความเสื่อมถอยของความสามารถทางสมอง และเป็นอยู่อย่างต่อเนื่อง ...
โรคสมองเสื่อมกับปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และจิตใจ
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมอาจมีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ เช่น วิตกกังวล ประสาทหลอนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ก้าวร้าว ...
บทความอื่นที่น่าสนใจ
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ...
อุปกรณ์ดูแลช่องปาก
เมื่ออาการผู้มีภาวะสมองเสื่อมมาถึงระยะที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง ...
หวานไปก็อ่อนหวานได้
ถ้าเราเป็นเบาหวานแล้ว ไม่ต้องกลัว ต้องดูแลรูปร่างไม่ให้อ้วน ...
แบบประเมินโรคซึมเศร้า พีเอชคิว
หากสงสัยว่ามีภาวะซึมเศร้าลองทำแบบสอบถามด้วยตนเอง 9 ข้อ ...
Caregiver Connect
 
© Geriatrics Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All Rights Reserved.