ปัญหาและแนวทางการรับมือ
images/article/ac-129.jpg
พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง หรือสามีภรรยา คนที่เรารักเหล่านี้หากมีภาวะสมองเสื่อมแล้ว ...
อ่านบทความ
images/article/ac-223.jpg
เราได้รับการปลูกฝังมาโดยตลอดว่าการโกหกเป็นสิ่งไม่ดี ...
อ่านบทความ
images/article/ac-104.jpg
เมื่อถึงเทศกาลเฉลิมฉลองหลายครอบครัวพากันไปเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ ...
อ่านบทความ
images/article/ac-120.jpg
ช่วงปีใหม่ครอบครัวของผู้มีภาวะสมองเสื่อมอาจจัดงานเฉลิมฉลองในหมู่ญาติ การสังสรรค์สามารถทำได้ ...
อ่านบทความ
images/article/ac-23.jpg
แนวทางในการรับมือ กับปัญหาของผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม ในระยะต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติ กิจกรรมต่าง ๆ ...
อ่านบทความ